Okoliš i zdravlje

Naziv kolegija

Okoliš i zdravlje

ECTS

3.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P20/S24/PK16

Izvođači kolegija

prof. dr. sc. Jagoda Doko Jelinić, Voditelj predmeta
izv. prof. dr. sc. Iskra Alexandra Nola, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Ankica Senta Marić, Nastavnik
prof. dr. sc. Ksenija Vitale, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Jasna Pucarin-Cvetković, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Sestrinstvo

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Cilj nastave. Poučiti o štetnim učincima čimbenika općeg i radnog okoliša na ljudsko zdravlje


Struktura predmeta

Broj sati predavanja :  20


            Broj sati seminara :     24


            Broj sati vježbi:           16   


            Ukupan broj sati       60


Broj turnusa: Trajanje turnusa (u tjednima ili danima): 2 tjedana/kroz pet dana za svaku skupinu,  pismeni i usmeni ispit prema dogovoru.


Datum održavanja turnusne nastave: 23.01.2017.  – 03.02. 2017.


Nastavno štivo

Valić F i  suradnici. Zdravstvena ekologija Medicinska naklada Zagreb