Objavljivanje članaka u indeksiranim časopisima

Naziv kolegija

Objavljivanje članaka u indeksiranim časopisima

ECTS

4.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

S90

Izvođači kolegija

doc. dr. sc. Vera Musil, Voditelj predmeta
prof. dr. sc. Vesna Jureša, Nastavnik
Lovela Machala Poplašen, ???, Nastavnik
doc. dr. sc. Marjeta Majer, Nastavnik
prof. dr. sc. Gordana Pavleković, Nastavnik
Martina Čuljak, ???, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Sestrinstvo

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Cilj nastave


Upoznati studente s publicistikom iz područja sestrinstva i sestrinske njege.


Upoznati studente s načinom odabira literature iz zadanog područja.


Kako pripremiti rad za objavu.


Analiza objavljenog članka.


Struktura predmeta

II. STRUKTURA PREDMETA:


                Broj sati seminara :   90


                Ukupan broj sati: 90 (4 ECTS)


Provjera znanja

Pismeni i usmeni ispit.VI. POPIS ISPITIVAČA


1. Doc.dr.sc. Vera Musil


2. Doc.dr.sc. Marjeta Majer


Nastavno štivo

VII.NASTAVNO ŠTIVO


Odabrani članci


Dio nastave se ovija elektroničkim putem uz mentorstva suradnika.


Plan