Promocija zdravlja i primarna zdravstvena zaštita

Naziv kolegija

Promocija zdravlja i primarna zdravstvena zaštita

ECTS

10.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P35/S45/KL45

Izvođači kolegija

dr. sc. Đurđica Kašuba Lazić, Voditelj predmeta
izv. prof. dr. sc. Aleksandar Džakula, Suvoditelj predmeta
prof. dr. sc. Gordana Pavleković, Nastavnik
prof. dr. sc. Aida Mujkić-Klarić, Nastavnik
prof. dr. sc. Jagoda Doko Jelinić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Urelija Rodin, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Nataša Antoljak, Nastavnik
doc. dr. sc. Venija Cerovečki Nekić, Nastavnik
doc. dr. sc. Marta Čivljak, Nastavnik
doc. dr. sc. Milan Milošević, Nastavnik
doc. dr. sc. Vera Musil, Nastavnik
doc. dr. sc. Marjeta Majer, Nastavnik
Marina Kuzman, Nastavnik
dr. sc. Tomislav Benjak, Nastavnik
doc. dr. sc. Ana Ivičević Uhernik, Nastavnik
akademik Davor Miličić, Nastavnik
doc. dr. sc. Stanislava Stojanović - Špehar, Nastavnik
prof. dr. sc. Jadranka Mustajbegović, Nastavnik
dr. sc. Bernard Kaić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Danijela Štimac Grbić, Nastavnik
dr. sc. Iva Pejnović Franelić, Nastavnik
doc. dr. sc. Tea Vukušić Rukavina, Nastavnik
doc. dr. sc. Goranka Petriček, Nastavnik
Dragan Soldo, dr. med., Nastavnik
Gordana Gredelj Perin, Nastavnik
Mirica Rapić, pred., Nastavnik
Brankica Peša, dr. med., Nastavnik
Đurđa Hren-Obranić, Nastavnik
Ljiljana Pernar, dr. med., Nastavnik
Jelena Pukšić Haubrih, dr. med., Nastavnik
Lidija Prlić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Tiljak, Nastavnik
Diana Parać Bebek, dr. med., Nastavnik
Slava Posenjak-Pavišić, dr. med., Nastavnik
Inja Vinković, Nastavnik
Miljena Gaćeša, Nastavnik
Mira Rajh, Nastavnik
Sunčica Stojanović, Nastavnik
Jasna Pisuljak, Nastavnik
Ružica Veselčić, Nastavnik
Verica Voloder, Nastavnik
Anica Lukač, Nastavnik
Darinka Jurović, Nastavnik
Branka Mrzlić, Nastavnik
Jadranka Lisak, Nastavnik
Božena Vrabec, Nastavnik
Mara Županić, Nastavnik
Dubravka Brkljačić, Nastavnik
Ljubica Sekulić, Nastavnik
Anka Grzunov, Nastavnik
Milica Tikvić, Nastavnik
LJubica Zrno, Nastavnik
Irena Car Čuljak, Nastavnik
Goranka Mudri, Nastavnik
Ivana Martinec, Nastavnik
Anka Domijan, Nastavnik
Mateja Matić, Nastavnik
Ozren Koščić, Nastavnik
Senad Muslić, Nastavnik
Vesna Belak Došenović, Nastavnik
Dragica Gradinščak, Nastavnik
Sanja Madir, Nastavnik
Gordana Pofek, Nastavnik
LJubica Šarko, Nastavnik
Ana Vranjković, Nastavnik
Giovanna Armano, Nastavnik
Sanja Barić Santro, Nastavnik
Jadranka Holjevac, Nastavnik
Blaženka Kovačević Petrovski, Nastavnik
Oskar Lučev, Nastavnik
Branka Maslač, Nastavnik
Božica Pikija Paljug, Nastavnik
Ema Selimović Boćan, Nastavnik
dr. sc. Ivana Pavić Šimetin, Nastavnik
dr. sc. Ranko Stevanović, Nastavnik
Vlasta Dečković-Vukres, pred., Nastavnik
dr. sc. Hana Brborović, Nastavnik
Nevenka Vinter-Repalust, dr. med., Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Marija Vrca Botica, Nastavnik
prof. dr. sc. Marijan Klarica, Nastavnik
Anica Math, Nastavnik
dr. sc. Jelena Ević, Nastavnik
Anđelka Zeba, Nastavnik
Vesna Božan Mihelčić, Nastavnik
Ana Husta, Nastavnik
Irena Dany Holetić, Nastavnik
Hasija Novak, Nastavnik
Danijela- Lana Domitrović, pred., Nastavnik
dr. sc. Lucija Murgić, Nastavnik
Đurđa Žigmundovac Klaić, dr. med., Nastavnik
Kristina Hanžek, Nastavnik
prof. dr. sc. Vesna Jureša, Nastavnik
Draženka Tenšek, Nastavnik
Tatjana Horčička, Nastavnik
prof. dr. sc. Milica Katić, Nastavnik
Tamara Voskresensky-Baričić, pred., Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Sestrinstvo

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Cilj nastave

Detaljan opis ciljeva nastave u Programu studija


Struktura predmeta

Broj sati predavanja :  35

Broj sati seminara :  45

Broj sati vježbi:  45

Ukupan broj sati: 125 (10 ECTS)


Provjera znanja

Ispit je pismeni (test s 60 pitanja s višestrukim izborom) i usmeni ispit.

Termini (razdoblje) održavanja provjere znanja:Redoviti rokoviDatum
Pismeni ispit za sve grupeDva ispitna roka u 5. i 6. mj. 2016. i dva u rujnu 2016.
Usmeni ispit po grupama: Dva ispitna roka u 5. i 6. mj. 2016. i dva u rujnu 2016. (usmeni dio ispita u
istom tjednu)
Izvanredni rokovi15.2. 2016. (test i usmeni dio ispita u istom tjednu)

Nastavno štivo

A.  Obvezatno štivo

1.  Kovačić L. i sur. Organizacija zdravstvene zaštite. Medicinska naklada. Zagreb, 2004.

2.  Šimunić M, Bartolić A. Primarna zdravstvena zaštita. Školska knjiga; Zagreb, 1990.

3.  Zakon o zdravstvenoj zaštiti RH (važeća zakonska regulativa za PZZ) www.nn.hr

4.  Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju i pod-zakonski akti RH (važeća zakonska regulativa o PZZ) www.hzzo-net.hr

5.  Health Promotion Conferences - Charters and Declarations Availble on: http://www.who.int/healthpromotion/conferences/en/

6.  Rootman I, Goodstadt M, Hyndman B, McQueen VD, Potvin L, Springett J, Ziglio E (Urednici). Evaluation in health promotion.

Principles and perspectives. WHO Regional Publications European Series, 2001.

7.  Saltman  R,  Rico  A,  Boerma  W  (Urednici.)  Primary  Care  in  the  Driver's  Seat?    Open  University  Press  &  The  European

Observatory on Health Systems.

8.    Jakšić Ž, Kovačić L, ur. Socijalna medicina. Medicinska naklada, Zagreb, 2000. (odabrana poglavlja)

9.    Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Hrvatski zavod za javno zdravstvo: Hrvatski zdravstveni pokazatelji. Zagreb, 2008. (odabrana poglavlja)

B. Dopunsko štivo

1.  Best practices in Health Promotion. Centre for Health Promotion.University of Toronto:  http://www.utoronto.ca/chp/

2. Europe: achievements and challenges. Health Promotion International, Vol.15, No. 2, 143-154.

3.    Kuzman, M, Pejnović Franelić I, Šimetin Pavić I. Europsko istraživanje o pušenju, alkoholu i drogama među učenicima. Hrvatski

zavod za javno zdravstvo, Grad Zagreb – Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, Zagreb 2008.

4.    Incidencija raka u Hrvatskoj 2002.-2006. Bilteni br. 26-30. Zagreb: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2004-2008.

5.    Kuzman, M, Pejnović Franelić I, Šimetin Pavić I. Ponašanje u vezi sa zdravljem u djece školske dobi 2005/2006. Hrvatski zavod

za javno zdravstvo, Zagreb 2008.

6. Hrvatska mreža škola koje promiču zdravlje, Europska mreža škola koje promiču zdr avlje. Promicanje zdravlja u školi. ŠNZ “A.

Štampar”, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, UNICEF. Zagreb, 2001.

7. Katić‡ M, Švab I i sur. Obiteljska medicina. Zagreb: Alfa 2013