Metodologija istraživanja i vrednovanje zdravstvenih intervencija

Naziv kolegija

Metodologija istraživanja i vrednovanje zdravstvenih intervencija

ECTS

4.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P20/S40/PK30

Izvođači kolegija

prof. dr. sc. Mirjana Kujundžić Tiljak, Voditelj predmeta
izv. prof. dr. sc. Sanja Musić Milanović, Voditelj predmeta
prof. dr. sc. Silvije Vuletić, Nastavnik
prof. dr. sc. Nataša Antoljak, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Tiljak, Nastavnik
prof. dr. sc. Selma Šogorić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Gorka Vuletić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Zlata Ožvačić Adžić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Aleksandar Džakula, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Goranka Petriček, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Danijela Štimac Grbić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Venija Cerovečki Nekić, Nastavnik
prof. dr. sc. Davor Ivanković, Nastavnik
doc. dr. sc. Slavica Sović, Nastavnik
dr. sc. Tomislav Benjak, Nastavnik
dr. sc. Ljiljana Muslić, Nastavnik
prof. dr. sc. Zdenko Sonicki, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Urelija Rodin, Nastavnik
Viktorija Anić, Nastavnik
doc. dr. sc. Ana Ivičević Uhernik, Nastavnik
doc. dr. sc. Mario Šekerija, Nastavnik
Maja Lang Morović, Nastavnik
Cecilija Rotim, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Sestrinstvo

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Osnovni je cilj predmeta je da student upozna, razumije i primjenjuje metode rukovođenja i upravljanja u zdravstvu te planiranja, organizacije i evaluacije zdravstvene zaštite. Specifične kompetencije osigurale bi se za istraživanje i vrednovanje zdravstvenih intervencija.


Studente će se osposobiti da razumiju i primjene u praksi osnovna znanja i vještine za:


razumijevanje teorije rukovođenja promjenom


utvrđivanje ključnih dioničara i vještina suradnje s partnerima i dioničarima tijekom procesa uvođenja promjene


analizu prepreka


ciklus planiranja u zdravstvu


izradu sistemske analize


postavljanje organizacijske dijagnoze


planiranje, odabir i oblikovanje intervencija


provođenje monitoringa i evaluacije pružanja usluga i provođenja intervencija


Nakon završetka nastave iz ovog predmeta studenti će biti u stanju:


odrediti prednosti i nedostatke i primjenjivost pojedinih vrsta dizajna istraživanja koja se koriste u epidemiologiji, usporediti kvalitetu dobivenih podataka i njihov značaj i medicini i javnom zdravstvu;


procijeniti uzročno-posljedičnu povezanost između varijabli temeljem dobivenih epidemioloških podataka;


izračunati osnovne mjere pojavnosti bolesti (incidenciija, prevalencija,…) te odrediti međuzavisnosti između ovih mjera;


izračunati i interpretirati najčešće mjere asocijacije u epidemiologiji kao što su realitvni rizik i odds ratio;


izračunati senzitivnost, specifičnost i pozitivnu i negativnu prediktivnu vrijednost testa;


kritički analizirati i iterpretirati epideiološke radove s osobitim osvrtom na ulogu biaca i confaundinga u istraživanjima.


Struktura predmeta

Broj sati predavanja: 20


Broj sati seminara: 40


Broj sati vježbi: 30


Ukupan broj sati: 90 (4 ECTS)


Provjera znanja

Pismeni ispit


Ispitni rokovi: Nakon završetka nastave.


Redoviti rokovi


Datum


Pismeni ispit za sve grupe


12.12.2014 u 13:30h


Izvanredni rokovi


VI.  POPIS ISPITIVAČA


Doc.dr.sc. Sanja Musić Milanović


naknadno


Nastavno štivo

A.  Obvezatno


Gerstman BB. Epidemiology Kept Simple: An introduction to classic and modern epidemiology, 2nd Edition, Wiley-Liss, New York, 2003.

Rothman KJ, Greenland S. Modern epidemiology, 2nd Edition, Lippincott-Raven, Philadelphia, 1998.


B. Dopunsko


Hill AB. The environment and disease: association or causation? Proc R Soc Med 1965; : 295–300.


Yanbaeva DG, Dentener MA, Creutzberg EC, Wesseling G, Wouters EF. Systemic effects of smoking. Chest. 2007;131:1557-66.


Prescott E, Scharling H, Osler M, Schnohr P. Importance of light smoking and inhalation habits on risk of myocardial infarction and all cause mortality. A 22 year follow up of 12 149 men and women in The Copenhagen City Heart Study. J Epidemiol Community Health. 2002;56:702-6.


European Commission. (2007). Together for Health: A Strategic Approach for the EU 2008-2013. Retrieved May 2010 from: http://europa.eu/legislation_summaries/public_health/european_health_strategy/c11579_en.htm.


Canadian Nurses Association. (2005). Canadian nurse practitioner core competency framework. Retrieved from: http://www.cno.org/for/rnec/pdf/CompetencyFramework_en.pdf


Plan