Farmakoterapija

Naziv kolegija

Farmakoterapija

ECTS

3.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P16/S20/PK24

Izvođači kolegija

izv. prof. dr. sc. Robert Likić, Voditelj predmeta
prof. dr. sc. Igor Francetić, Nastavnik
dr. sc. Ksenija Makar-Aušperger, Nastavnik
dr. sc. Viktorija Erdeljić Turk, Nastavnik
doc. dr. sc. Matea Radačić Aumiler, Nastavnik
Iva Kraljičković, pred., Nastavnik
Ivana Čegec, pred., Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Iveta Merčep, Nastavnik
dr. sc. Luka Bielen, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Sestrinstvo

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Opće: Poznavanje osnova farmakokinetike, farmakodinamike te neželjenog djelovanja lijeka u organizmu (nuspojave i interakcije). Osnove racionalne farmakoterapije.


Specifične: Farmakoterapija u posebnim populacijskim skupinama te osnove farmakoterapije prema osnovnim organskim sustavima.


Upoznati studente s osnovama racionalne farmakoterapije,


omogućiti stjecanje znanja i vještina potrebnih za racionalnu primjenu lijekova te


izgradnju stavova o farmakoterapiji zasnovanoj na dokazima.


Struktura predmeta

Broj sati predavanja :  16


                Broj sati seminara :   20


                Broj sati vježbi: 24           


                Ukupan broj sati: 60


TURNUSI


Broj turnusa: Trajanje turnusa: 2 tjedna u svibnju


Datum održavanja turnusne nastave: 04.05.2015.-08.05.2015.; 11.05.2015.-15.05.2015.


Provjera znanja

Pismeni – pitanja  s višestrukim izborom


Termini (razdoblje) održavanja provjere znanja:


Redoviti rokovi


Datum


Pismeni ispit za sve grupe


Prema posebno objavljenom terminu i rasporedu.


Usmeni ispit po grupama:


Izvanredni rokovi


V a. POPIS NASTAVNIKA I SURADNIKA U NASTAVI  


Doc.dr.sc. Robert Likić


Nastavno štivo

A.  Obvezatno štivo


Izabrana poglavlja u Francetić I, Vitezić D. Osnove Kliničke farmakologije. Nakladnik: Medicinska Naklada, Zagreb 2007.