Međunarodni seminari, tečajevi ili škole-sudjelovanje

Naziv kolegija

Međunarodni seminari, tečajevi ili škole-sudjelovanje

ECTS

4.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

S90

Studiji na kojima se izvodi

Sestrinstvo