Gerijatrija i gerontologija u sestrinstvu i palijativna skrb

Naziv kolegija

Gerijatrija i gerontologija u sestrinstvu i palijativna skrb

ECTS

4.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P20/S30/PK40

Izvođači kolegija

doc. dr. sc. Miroslav Hanževački, Voditelj predmeta
doc. dr. sc. Spomenka Tomek-Roksandić, Nastavnik
doc. dr. sc. Zoran Lončar, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Zlata Ožvačić Adžić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Marija Vrca Botica, Nastavnik
dr. sc. Valerija Bralić Lang, Nastavnik
Ana Kotarski, dr. med., Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Venija Cerovečki Nekić, Nastavnik
Danijela- Lana Domitrović, pred., Nastavnik
Ana Ljubas, Nastavnik
Ivica Matić, Nastavnik
Marica Lukić, pred., Nastavnik
Mirela Žigolić Blažević, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Sestrinstvo

Struktura predmeta

Broj sati predavanja :  20


                Broj sati seminara :   30


                Broj sati vježbi: 40           


                Ukupan broj sati: 90


TURNUSI


Broj turnusa: 2 tjedna/kroz pet dana za svaku skupinu


Datum održavanja turnusne nastave: I. turnus  17.05.2021.  - 21.05.2021. 


                                                     II. turnus 24. 05. 2021. - 28.05.2021.


Provjera znanja

Ispit je pismeni (test).


Termini (razdoblje) održavanja provjere znanja:


Redoviti rokovi


Datum


Pismeni ispit za sve grupe 11.6.2021.


Izvanredni rokovi


Nastavno štivo

A. Obvezatno štivo


1. Duraković Z. i sur. Gerijatrija medicina starije dobi. Zagreb: C.T.-Poslovne informacije, d.o.o. ,2007.


2. Ožić S, Tomek –Roksandić S, Šostar Z, Fortuna V ur. Četiri stupnja gerijatrijske zdravstvene njege sa sestrinskom dokumentacijom I postupcima opće/obiteljske medicine u domu za starije osobe. Zagreb; Referntni centar Ministarstva zdravlja RH za zaštitu zdravlja starijih osoba 2012


3. Šamija M, Nemet D. i sur. Potporno i palijativno liječenje onkoloških bolesnika. Medicinska naknada, Zagreb, 2010.


4. Lončar Z, Katić M, Jureša V, i sur. Palijativna skrb u zajednici. Medicinska naklada, Zagreb, 2018.


B. Dopunsko štivo


1. Blažeković-Milaković S. Zdravo starenje. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Katedra za obiteljsku medicinu (Priručnik), 2005


2. Odabrani članci


Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Cilj nastave: nakon obrađenog gradiva i izvođenja vježbi student će steći znanja, vještine i stavove potrebne za skrb o starijim osobama. Predmet obuhvaća znanja o fiziologiji starenja, zdravom starenju, zdravstvenim problemima starijih osoba, načinu i specifičnostima liječenja i zbrinjavanja starijih osoba te skrbi na kraju života. Jedan od važnih segmenata u zbrinjavanju oboljelih starijih osoba je potporna palijativna skrb. Gerijatrija, gerontologija i palijativna skrb zahtijevaju multidisciplinarni pristup uz sudjelovanje obitelji i njegove socijalne okoline.


Medicinska sestra po završetku diplomskog studija sestrinstva osposobljena je za vođenje, koordinaciju i upravljanje, te integrativni pristup zdravstvenoj njezi i skrbi o starijim osobama.