Gerijatrija i gerontologija u sestrinstvu i palijativna skrb

Naziv kolegija

Gerijatrija i gerontologija u sestrinstvu i palijativna skrb

ECTS

4.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P20/S30/PK40

Izvođači kolegija

dr. sc. Đurđica Kašuba Lazić, Voditelj predmeta
prof. dr. sc. Milica Katić, Nastavnik
doc. dr. sc. Zlata Ožvačić Adžić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Marija Vrca Botica, Nastavnik
doc. dr. sc. Stanislava Stojanović - Špehar, Nastavnik
doc. dr. sc. Venija Cerovečki Nekić, Nastavnik
doc. dr. sc. Spomenka Tomek-Roksandić, Nastavnik
doc. dr. sc. Zoran Lončar, Nastavnik
Nevenka Vinter-Repalust, dr. med., Nastavnik
Suzana Kumbrija, pred., Nastavnik
Rajka Šimunović, pred., Nastavnik
dr. sc. Nada Tomasović Mrčela, Nastavnik
Marica Lukić, pred., Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Branko Kolarić, Nastavnik
Dalma Sajko, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Sestrinstvo