Mentalna higijena i psihosomatska medicina

Naziv kolegija

Mentalna higijena i psihosomatska medicina

ECTS

4.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P30/S30/PK30

Izvođači kolegija

prof. dr. sc. Alma Mihaljević-Peleš, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Marijana Braš, Nastavnik
prof. dr. sc. Slađana Štrkalj - Ivezić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Ivan Begovac, Nastavnik
Zoran Bradaš, Nastavnik
dr. sc. Vedran Bilić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Darko Marčinko, Nastavnik
doc. dr. sc. Zorana Kušević, Nastavnik
doc. dr. sc. Marina Šagud, Nastavnik
prof. dr. sc. Miro Jakovljević, Nastavnik
dr. sc. Vlado Jukić, Nastavnik
prof. dr. sc. Rudolf Gregurek, Nastavnik
prof. dr. sc. Dražen Begić, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Sestrinstvo

Plan