Socijalna skrb i zdravlje

Naziv kolegija

Socijalna skrb i zdravlje

ECTS

3.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P16/S20/PK24

Izvođači kolegija

izv. prof. dr. sc. Danijela Štimac Grbić, Voditelj predmeta
prof. dr. sc. Vesna Jureša, Nastavnik
Teodora Not, V. pred., Nastavnik
doc. dr. sc. Vera Musil, Nastavnik
doc. dr. sc. Marjeta Majer, Nastavnik
dr. sc. Tomislav Benjak, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Urelija Rodin, Nastavnik
dr. sc. Iva Pejnović Franelić, Nastavnik
Ada Filipaj, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Sestrinstvo