Okoliš i zdravlje

Naziv kolegija

Okoliš i zdravlje

ECTS

3.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P20/S24/PK16

Izvođači kolegija

prof. dr. sc. Jagoda Doko Jelinić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Iskra Alexandra Nola, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Ankica Senta Marić, Nastavnik
prof. dr. sc. Ksenija Vitale, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Jasna Pucarin-Cvetković, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Sestrinstvo