Psihologija sestrinstva

Naziv kolegija

Psihologija sestrinstva

ECTS

10.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P70/S35/PK20

Izvođači kolegija

dr. sc. Vlado Jukić, Voditelj predmeta
dr. sc. Danijela Žakić-Milas, Nastavnik
Iva Žegura, Nastavnik
Petra Dražić, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Sestrinstvo