Informatika u sestrinstvu

Naziv kolegija

Informatika u sestrinstvu

ECTS

15.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P25/S50/PK50

Studiji na kojima se izvodi

Sestrinstvo