Rehabilitacija

Naziv kolegija

Rehabilitacija

ECTS

4.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P20/S40/KL30

Izvođači kolegija

izv. prof. dr. sc. Nadica Laktašić Žerjavić, Voditelj predmeta
izv. prof. dr. sc. Porin Perić, Nastavnik
dr. sc. Iva Žagar, Nastavnik
Kristina Kovač Durmiš, dr. med., Nastavnik
prof. dr. sc. Simeon Grazio, Nastavnik
prof. dr. sc. Zrinka Jajić, Nastavnik
dr. sc. Frane Grubišić, Nastavnik
dr. sc. Tamara Vukić, Nastavnik
dr. sc. Vedrana Mužić Radović, Nastavnik
prof. dr. sc. Rudolf Gregurek, Nastavnik
doc. dr. sc. Dubravka Šimunović, Nastavnik
Nikolino Žura, pred., Nastavnik
akademik Davor Miličić, Nastavnik
Matija Žutelija Fattorini, Nastavnik
prof. dr. sc. Jasminka Despot Lučanin, Nastavnik
Brankica Rimac, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Sestrinstvo

Struktura predmetaNastava je organizirana u obliku turnusa, a održavat će se u slijedećim nastavnim jedinicama:

 Edukacijski centar, KBC Zagreb-Rebro, Kišpatićeva 12, Zagreb

 Klinika za reumatske bolesti i rehabilitaciju, KBC Zagreb-Rebro, Kišpatićeva 12, Zagreb

 Klinički zavod za rehabilitaciju i ortopedska pomagala, KBC Zagreb-Božidarevićeva, Božidarevićeva 11, ZagrebBroj sati predavanja : 20 (jedna grupa)

Broj sati seminara : 40 (jedna grupa)

Broj sati vježbi: 30 (dvije grupe A i B)

Ukupan broj sati: 90


Grupa A : prvih 9 studenata po abecedi


Grupa B: zadnjih 9 studenata po abecedi
TURNUSI

Broj turnusa: 1

Trajanje turnusa: 2 tjedna po 5 radnih dana

Datum održavanja turnusne nastave: 15.2. do 26.2.2021.


Provjera znanja

Ispit je pismeni u obliku testa s 40 pitanja i jednim točnim odgovorom, a ocjena se temelji na:


1 -  17 točnih odgovora


2 – 18 - 23 točnih odgovora


3 – 23 – 28 točnih odgovora


4 – 29 – 34 točnih odgovora


5 – 35 – 40 točnih odgovora


Nastavno štivo

Obvezatno štivo

Babić-Naglić Đ, ur. Fizikalna i rehabilitacijska medicina. Medicinska naklada Zagreb, 2013.


Jelić M , Kovač I. Rehabilitacija osoba s amputacijom udova. U: A. Bobinac Georgijevski, Z. Domljan, R. Martinović-Vlahović, G. Ivanišević. Fizikalna medicina i rehabilitacija u Hrvatskoj. Iz. Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko društvo za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, Zagreb, 2000:Dopunsko štivo

Ward AB i sur. Clinical rehabilitation. Oxford University Press. New York, 2010. Kovač Ida. Rehabilitacija i fizikalna medicina bolesnika s neuromuskularnim bolestima. Izdavač: Savez društava distrofičara Hrvatske. Tisak EDOK Samobor, 2004. Jajić Z, Jajić I. Zaštita zglobova reumatskih bolesnika. Hrvatska liga protiv reumatizma, KB „Sestre milosrdnice“, Zagreb, 1999. Jajić I, Jajić Z i sur. Fizikalna i rehabilitacijska medicina:osnove i liječenje. Medicinska naklada, Zagreb, 2008.  


Plan