Ergonomija u medicini rada

Naziv kolegija

Ergonomija u medicini rada

ECTS

4.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P20/S40/PK30

Izvođači kolegija

izv. prof. dr. sc. Milan Milošević, Voditelj predmeta
Roko Žaja, dr. med., Nastavnik
doc. dr. sc. Hana Brborović, Nastavnik
dr. sc. Igor Grabovac, Nastavnik
dr. sc. Bojana Knežević, Nastavnik
Tonći Mašina, pred., Nastavnik
Tatjana Munko, Nastavnik
doc. dr. sc. Snježana Kaštelan, Nastavnik
Biljana Kurtović, pred., Nastavnik
prof. dr. sc. Jadranka Mustajbegović, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Sestrinstvo

Opće napomene o predmetu i organizaciji nastave

Osnove ergonomije s ciljem postizanja sigurnije, ugodnije i zdravije atmosfere na poslu, tijekom rada i tijekom odmora.  Stručna i znanstvena terminologija u ergonomiji.

Rizični čimbenici u složenom sustavu čovjek-stroj-uvjeti rada.

Ergonomska rješenja u organizaciji i proizvodnji: prilagodba metoda rada, uvjeta rada, strojeva i radne okoline čovjeku.

Posljedice neergonomskih radnih uvjeta.

Međuprofesionalna suradnja u izvođenju ergonomskih programa

Osnove vrednovanja programa

Osobitosti rada s ciljnim skupinama vodstva radnog procesa i radnika te iskustva dobre prakse

Osnove istraživanja na području ergonomije


Struktura predmeta

Osnove ergonomije s ciljem postizanja sigurnije, ugodnije i zdravije atmosfere na poslu, tijekom rada i tijekom odmora.  Stručna i znanstvena terminologija u ergonomiji.

Rizični čimbenici u složenom sustavu čovjek-stroj-uvjeti rada.

Ergonomska rješenja u organizaciji i proizvodnji: prilagodba metoda rada, uvjeta rada, strojeva i radne okoline čovjeku.

Posljedice neergonomskih radnih uvjeta.

Međuprofesionalna suradnja u izvođenju ergonomskih programa

Osnove vrednovanja programa

Osobitosti rada s ciljnim skupinama vodstva radnog procesa i radnika te iskustva dobre prakse

Osnove istraživanja na području ergonomije


Provjera znanja

Usmeni i pismeni ispit uz napisan i prikazan prijedlog ergonomskog rješenja iz prakse.                                                         

Termini (razdoblje) održavanja provjere znanja: nakon održanog turnusa prema dogovoru s ispitivačima.


VI. POPIS ISPITIVAČA


Doc.dr.sc. Milan Milošević


Doc.dr.sc. Hana Brborović


Nastavno štivo

A.  Obvezatno štivo


1.    Mustajbegović J, Milošević M i Brborović H. Medicina rada i sporta, 2018. Izabrana poglavlja


2.    Šarić M, Žuškin E. Medicina rada i okoliša. Medicinska naklada, Zagreb, 2002.Izabrana poglavlja.


3.    Rampel DM, Janowitz IL. Ergonomics and the Prevention of Occupational Injuries (u LaDou J. Current Occupational And Environmental Medicine: Fourth Edition; Lange Medical Books)


4.    Izabrani tekstovi uz seminarske teme


B. Dopunsko štivo


1.            Warren N. Work stress and musculoskeletal disorder etiology: The relative roles of psychosocial and physical risk factors. Work. 2001;17(3):221-234.**


2.            Whedon CA. Frames of reference that address the impact of physical environments on occupational performance. Work. 2000;14(2):165-174.**


3.            www.healthycomputing.com


4.            http://www.osha.gov/SLTC/ergonomics/index.html


5.            http://www.ttl.fi/internet/english


6.            Bernard BP. Musculoskeletal Disorders and Workplace Factors, na http://www.cdc.gov/niosh/docs/97-141/97-141pd.html


Plan