Bolničke infekcije

Naziv kolegija

Bolničke infekcije

ECTS

3.0

Status

Izborni kolegij

Izvedba nastave

P16/S20/PK24

Izvođači kolegija

prof. dr. sc. Ana Budimir, Nastavnik
prof. dr. sc. Smilja Kalenić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Amarela Lukić-Grlić, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Zrinka Bošnjak, Nastavnik
izv. prof. dr. sc. Sunčanica Ljubin Sternak, Nastavnik
doc. dr. sc. Rok Čivljak, Nastavnik
Marija Čulo, Nastavnik
Anđa Novokmet, Nastavnik
Vesna Bratić, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

Sestrinstvo

Struktura predmeta

Broj sati predavanja: 16 sati


Broj sati seminara: 20 sati


Broj sati vježbi: 24 sata


Ukupan broj sati: 60  sati izravne nastave


Provjera znanja

Ispit je pismeni (test) i usmeni, a ocjena se temelji na 


__________________________________________________________________________________


__________________________________________________________________________________


Termini (razdoblje) održavanja provjere znanja:


Redoviti rokovi Datum


Pismeni ispit za sve grupe


Usmeni ispit po grupama: 


Izvanredni rokovi


Nastavno štivo

A. Obvezatno štivo


1. Damani NN. Manual of infection prevention and control, 3. izd. Oxford University Press, 


Oxford, Velika Britanija, 2011.


2. Begovac J, Božinović D, Lisić M, Baršić B, Schönwald S, urednici. Infektologija. Zagreb: 


Profil; 2006.


3. Pravilnik o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove (NN 31/11), str. 


78-89.


4. McLay C. Infection Prevention Competency Review Guide, 4. izd., APIC, Washington, 


2010. 


5. Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infek-

cija (NN 85/12).


Plan