Odabrana poglavlja nefrologije

Naziv kolegija

Odabrana poglavlja nefrologije

ECTS

2.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P8/S2/V2

Studiji na kojima se izvodi

UROLOGIJA