Uroginekologija

Naziv kolegija

Uroginekologija

ECTS

2.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P4/S4/V4

Studiji na kojima se izvodi

UROLOGIJA