Transplantacija bubrega i eksplantacija organa

Naziv kolegija

Transplantacija bubrega i eksplantacija organa

ECTS

2.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P6/S6/V2

Studiji na kojima se izvodi

UROLOGIJA