Bolesti visceralnih i renalnih arterija, abdominalni kompartment sindrom

Naziv kolegija

Bolesti visceralnih i renalnih arterija, abdominalni kompartment sindrom

ECTS

3.0

Status

Obavezni kolegij

Izvedba nastave

P10/S10

Izvođači kolegija

doc. dr. sc. Predrag Pavić, Voditelj predmeta
Andrea Crkvenac Gregorek, Nastavnik
dr. sc. Dražen Perkov, Nastavnik
dr. sc. Damir Halužan, Nastavnik
doc. dr. sc. Tomislav Meštrović, Nastavnik

Studiji na kojima se izvodi

VASKULARNA KIRURGIJA