Rasporedi

Akademska godina 2020./2021.

Detaljni rasporedi pojedinih predmeta nalaze se abecedno ispod ovog teksta.

I. GODINA:

 • upisuje se 12 ECTS bodova:
  • Struktura, metodika i funkcioniranje znanstvenog rada 1 (4 ECTS) – obavezno
  • izbor metodoloških predmeta (ukupno 8 ECTS)

KALENDAR NASTAVE I godina 2020-2021


II. GODINA

 • upisuje se 12 ECTS bodova:
  • Struktura, metodika i funkcioniranje znanstvenog rada 2 (5 ECTS) – obavezno
  • Statistička analiza podataka u medicini 1 (5 ECTS) – obavezno
  • izbor metodoloških i granskih predmeta (ukupno 2 ECTS)
 • upisuje se obavezno i Dan doktorata (4 ECTS koji su izvan nastave i ne ubrajaju se u 12 ECTS)

KALENDAR NASTAVE 2020-21


III. GODINA

 • upisuje se 12 ECTS bodova:
  • Struktura, metodika i funkcioniranje znanstvenog rada 3: znanstveni projekti (2 ECTS) – obavezno
  • jedan od praktikuma Medicinska statistika 2, ovisno o dizajnu istraživanja  (2 ECTS) – obavezno
  • izbor metodoloških i granskih predmeta (ukupno 8 ECTS)
 • upisuje se obavezno i Dan doktorata (4 ECTS koji su izvan nastave i ne ubrajaju se u 12 ECTS)

KALENDAR NASTAVE 2020-21

RASPOREDI KOLEGIJA

B

Biokemijske metode u biomedicinskim istraživanjima

C

D

Dijabetes i trudnoća

E

Eksperimentalna onkologija: zloćudne bolesti kao stanje trajnog oksidacijskog stresa

Elektrofiziološke metode u medicinskim istraživanjima

Endokrini tumori probavnog sustava i gušterače

Epidemiološke metode u istraživanju

F

Farmakogenomika

Fiziologija i biokemija uterusa u trudnoći i porodu

G

H

I

Imunocitokini

K

Klinička prehrana

Kliničko-laboratorijska dijagnostika malignog melanoma s posebnim osvrtom na molekularno-biološke dijagnostičke mogućnosti

L

Laboratorijske životinje u biomedicinskim istraživanjima

M

Medicinska antropologija

Medicinska statistika 2.3: primjena računalnih statističkih alata za analizu medicinskih podataka kod opažajnog dizajna studije s velikim uzorkom

Medicinska statistika 2.4: primjena računalnih statističkih alata za analizu medicinskih podataka kod opažajnog dizajna studije s malim uzorkom

Medicinskoinformatičke metode

Mehanizmi nastanka alergijskih reakcija

Metabolički sindrom

Metode ispitivanja psiholoških funkcija i ponašanja

Metode istraživanja i vrednovanja zdravstvenih intervencija

Metode istraživanja u molekularnoj onkologiji

Metode molekularne biologije u medicini

Molekularni aspekti razvoja limfocita

Molekularni i biokemijski pristup genskim poremećajima

Molekularno genetička osnova tumora gastrointestinalnog sustava

Multirezistentne bakterije - uzročnici hospitalnih infekcija

N

Nestabilnost genoma

Neurofiziologija fetusa i novorođenčeta, fetalno ponašanje

O

Odabrana poglavlja epileptologije razvojne dobi

Odabrana poglavlja iz transplantacijske imunologije

Otkrivanje znanja u medicinskim domenama

P

Patofiziologija mozga i likvora

Primjena doplerskog ultrazvuka u znanstvenim istraživanjima i dijagnostici bolesti krvnih žila

Proteomika u biomedicinskim istraživanjima

R

Razumijevanje koštanog metabolizma - temeljna saznanja u kliničkoj praksi

S

Statistička analiza podataka u medicini 1

Struktura, metodika i funkcioniranje znanstvenog rada 1

T

Transplantacija bubrega

U

Uloga imunogenetike u transplantaciji

Upravljanje zdravstvenim i javnozdravstvenim rizicima u kriznim situacijama

V

Z