Rasporedi

Termini održavanja nastave – doktorski studij Biomedicina i zdravstvo za ak. god. 2019./2020.

Detaljni rasporedi pojedinih predmeta poredani su abecedno ispod ovog teksta.

 

I. GODINA:

 • upisuje se 20 ECTS bodova:
  • Struktura, metodika i funkcioniranje znanstvenog rada 1 (5 ECTS) – obavezno
  • izbor metodoloških predmeta s popisa (ukupno 15 ECTS):  BIOMED raspored 1 godina 2019-20

II. GODINA

 • upisuje se 20 ECTS bodova:
  • Struktura, metodika i funkcioniranje znanstvenog rada 2 (4 ECTS) – obavezno
  • Statistička analiza podataka u medicini 1 (5,5 ECTS) – obavezno
  • Dan doktorata (4 ECTS) – obavezno
  • izbor granskih predmeta s popisa (ukupno 6,5 ECTS): BIOMED raspored 2 godina 2019-20

III. GODINA

RASPOREDI KOLEGIJA

B

Biokemijske metode u biomedicinskim istraživanjima

Bolesti nadbubrežne žlijezde

C

D

Dijabetes i trudnoća

Dijagnostika i liječenje inkontinencije mokraće kod žena

E

Eksperimentalna onkologija: zloćudne bolesti kao stanje trajnog oksidacijskog stresa

Elektrofiziološke metode u medicinskim istraživanjima

Endokrini tumori probavnog sustava i gušterače

Epidemiološke metode u istraživanju

Epigenetika

F

Farmakogenomika

Fiziologija i biokemija uterusa u trudnoći i porodu

G

H

Humana reprodukcija

I

Imunocitokini

Imunološko prepoznavanje

Infekcije biomaterijala

K

Kirurgija šake

Kirurško liječenje tumora hipofize

Klinička prehrana

Kliničko-laboratorijska dijagnostika malignog melanoma s posebnim osvrtom na molekularno-biološke dijagnostičke mogućnosti

Koštani morfogenetski proteini u regeneraciji kosti i hrskavice

L

Laboratorijske životinje u biomedicinskim istraživanjima

M

Medicinska praksa zasnovana na dokazima

Medicinska statistika 2.3: Primjena računalnih statističkih alata za analizu medicinskih podataka kod opažajnog dizajna studije s velikim uzorkom

Medicinska statistika 2.4: Primjena računalnih statističkih alata za analizu medicinskih podataka kod opažajnog dizajna studije s malim uzorkom

Medicinskoinformatičke metode

Mehanizmi nastanka alergijskih reakcija

Metabolički sindrom

Metode ispitivanja psiholoških funkcija i ponašanja

Metode istraživanja i vrednovanja zdravstvenih intervencija

Metode istraživanja in vivo i in vitro

Metode istraživanja u molekularnoj onkologiji

Metode molekularne biologije u medicini

Molekularna genetika starenja i karcinogeneze

Molekularna onkologija - znanja temeljena na novim tehnologijama

Molekularni i biokemijski pristup genskim poremećajima

Molekularno genetička osnova tumora gastrointestinalnog sustava

Morfologijske metode istraživanja u biomedicinskim znanostima

Multirezistentne bakterije - uzročnici hospitalnih infekcija

N

Napredne ultrazvučne metode u gastroenterologiji i hepatologiji

Nestabilnost genoma

Neurobiologija starenja

Neurofiziologija fetusa i novorođenčeta, fetalno ponašanje

O

Odabrana poglavlja epileptologije razvojne dobi

Odabrana poglavlja iz transplantacijske imunologije

Osobitosti kliničkih medicinskih istraživanja

Otkrivanje znanja u medicinskim domenama

P

Patofiziologija mozga i likvora

Patogeneza infektivnih bolesti

Primjena doplerskog ultrazvuka u znanstvenim istraživanjima i dijagnostici bolesti krvnih žila

Proteomika u biomedicinskim istraživanjima

R

Razumijevanje koštanog metabolizma - temeljna saznanja u kliničkoj praksi

Razvojna neurobiologija čovjeka

Reprodukcija i radno mjesto

S

Snaga sinapsi i slabosti uma

Statistička analiza podataka u medicini 1

Struktura, metodika i funkcioniranje znanstvenog rada 1

Struktura, metodika i funkcioniranje znanstvenog rada 2

Suradna i konzultativna psihijatrija

T

Translacijska medicina - od bolesti do gena

Transplantacija bubrega

Transplantacija jetre u djece

U

Uloga imunogenetike u transplantaciji

Upravljanje ustanovama za mentalno zdravlje

Upravljanje zdravstvenim i javnozdravstvenim rizicima u kriznim situacijama

V

Virusni hepatitisi

Z