Rasporedi

Termini održavanja nastave – doktorski studij Biomedicina i zdravstvo za ak. god. 2018./2019.

Detaljni rasporedi pojedinih predmeta poredani su abecedno ispod ovog teksta.

 

I. GODINA:

  • upisuje se 20 ECTS bodova:

II. GODINA

  • upisuje se 20 ECTS bodova:
    • Struktura, metodika i funkcioniranje znanstvenog rada 2 (4 ECTS) – obavezno
    • Statistička analiza podataka u medicini 1 (5,5 ECTS) – obavezno
    • Dan doktorata (4 ECTS) – obavezno
    • izbor granskih predmeta s popisa (ukupno 6,5 ECTS): BIOMED RASPORED 2 godina 2018-2019

III. GODINA

RASPOREDI KOLEGIJA

A

Analiza medicinskih slika

B

Biokemijske metode u biomedicinskim istraživanjima

C

D

Dijabetes i trudnoća

Dijagnostika i liječenje inkontinencije mokraće kod žena

E

Eksperimentalna onkologija: zloćudne bolesti kao stanje trajnog oksidacijskog stresa

Elektrofiziološke metode u medicinskim istraživanjima

Endokrini tumori probavnog sustava i gušterače

Epidemiološke metode u istraživanju

Epigenetika

F

Farmakogenomika

Fiziologija i biokemija uterusa u trudnoći i porodu

G

Genomski pristupi u biomedicinskim i translacijskim istraživanjima

Genotoksikološka istraživanja izloženosti fizikalnim i kemijskim mutagenima u radnom i životnom okolišu

H

Humana reprodukcija

I

Imunocitokini

Infekcije biomaterijala

K

Klinička prehrana

Kliničko-laboratorijska dijagnostika malignog melanoma s posebnim osvrtom na molekularno-biološke dijagnostičke mogućnosti

Koštani morfogenetski proteini u regeneraciji kosti i hrskavice

L

Laboratorijske životinje u biomedicinskim istraživanjima

Laboratorijski pristup transplantaciji krvotvornih matičnih stanica

M

Medicinska antropologija

Medicinska praksa zasnovana na dokazima

Medicinska statistika 2.1: planirani eksperimentalni dizajn studije

Medicinska statistika 2.2: kvazieksperimentalni model studije

Medicinska statistika 2.3: Primjena računalnih statističkih alata za analizu medicinskih podataka kod opažajnog dizajna studije s velikim uzorkom

Medicinska statistika 2.4: Primjena računalnih statističkih alata za analizu medicinskih podataka kod opažajnog dizajna studije s malim uzorkom

Medicinskoinformatičke metode

Mehanizmi nastanka alergijskih reakcija

Metabolički sindrom

Metode ispitivanja psiholoških funkcija i ponašanja

Metode istraživanja i vrednovanja zdravstvenih intervencija

Metode istraživanja in vivo i in vitro

Metode istraživanja u molekularnoj onkologiji

Metode molekularne biologije u medicini

Mikrovaskularni prijenos tkiva

Molekularna genetika starenja i karcinogeneze

Molekularna onkologija - znanja temeljena na novim tehnologijama

Molekularni aspekti razvoja limfocita

Molekularni i biokemijski pristup genskim poremećajima

Molekularno genetička osnova tumora gastrointestinalnog sustava

Morfologijske metode istraživanja u biomedicinskim znanostima

Multirezistentne bakterije - uzročnici hospitalnih infekcija

N

Nestabilnost genoma

Neurobiologija starenja

Neurofiziologija fetusa i novorođenčeta, fetalno ponašanje

O

Odabrana poglavlja iz transplantacijske imunologije

Opstrukcije urinarnog sustava u djece

Osobitosti kliničkih medicinskih istraživanja

Otkrivanje znanja u medicinskim domenama

P

Patofiziologija mozga i likvora

Patogeneza infektivnih bolesti

Primjena doplerskog ultrazvuka u znanstvenim istraživanjima i dijagnostici bolesti krvnih žila

Proteomika u biomedicinskim istraživanjima

R

Razumijevanje koštanog metabolizma - temeljna saznanja u kliničkoj praksi

Reprodukcija i radno mjesto

S

Statistička analiza podataka u medicini 1

Struktura, metodika i funkcioniranje znanstvenog rada 1

Struktura, metodika i funkcioniranje znanstvenog rada 2

Struktura, metodika i funkcioniranje znanstvenog rada 3: znanstveni projekti

Suradna i konzultativna psihijatrija

T

Telemedicina

Transplantacija bubrega

Transplantacija jetre u djece

U

Uloga imunogenetike u transplantaciji

Upravljanje ustanovama za mentalno zdravlje

Upravljanje zdravstvenim i javnozdravstvenim rizicima u kriznim situacijama

V

Virusni hepatitisi

Z

Znanstveni pristup transfuzijskom liječenju