Aktualno

U skladu s epidemiološkim preporukama i odlukama Vlade RH, a i s dodatnom željom da smanjimo prenatrpanost obvezama naših polaznika, prodekan za poslijediplomsku nastavu i voditelji doktorskih studija odlučili su da se Dan doktorata akademske godine 2019./2020. održava isključivo elektronski.

Također, rok za predaju sažetaka i postera bio je produžen do zaključno 15. lipnja 2020.

Sudjelovalo je ukupno 162 studenta doktorskih studija Biomedicina i zdravstvo, Biomedicine and Health Sciences i Neuroznanost. Sažecima i posterima 88 studenata prikazalo je preliminarne rezultate, a njih 74 prijedloge istraživanja.

Ukupno je 38 sažetaka iz temeljnih medicinskih znanosti (21 s preliminarnim rezultatima i 17 s prijedlozima istraživanja), 116 sažetaka iz kliničkih medicinskih znanosti (63 s preliminarnim rezultatima i 53 prijedloga istraživanja) te 8 iz javnog zdravstva (4 + 4).