DODATNA NAVIGACIJA

 • Abdominalna kirurgija
 • Alergologija i klinička imunologija
 • Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina kirurških struka
 • Dermatologija i venerologija
 • Dječja i adolescentna psihijatrija
 • Dječja kirurgija
 • Endokrinologija i dijabetologija
 • Epidemiologija
 • Fetalna medicina i opstetricija
 • Fizikalna medicina i rehabilitacija
 • Gastroenterologija
 • Ginekologija i opstetricija
 • Hematologija
 • Hitna medicina
 • Infektologija
 • Internistička onkologija
 • Javno zdravstvo
 • Javnozdravstvena medicina
 • Kardiologija
 • Kardiotorakalna kirurgija
 • Klinička farmakologija s toksikologijom
 • Klinička mikrobiologija
 • Klinička radiologija
 • Laboratorijska imunologija
 • Maksilofacijalna kirurgija
 • Medicina rada i športa
 • Menadžment u zdravstvu
 • Nefrologija
 • Neurokirurgija
 • Neurologija
 • Nuklearna medicina
 • Obiteljska medicina
 • Oftalmologija i optometrija
 • Onkologija i radioterapija
 • Opća interna medicina
 • Opća kirurgija
 • Opće kompetencije liječnika specijalista
 • Ortopedija i traumatologija
 • Otorinolaringologija
 • Patologija i citologija
 • Pedijatrija
 • Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija
 • Psihijatrija
 • Psihoterapija
 • Pulmologija
 • Reumatologija
 • Sudska medicina
 • Školska i adolescentna medicina
 • Transfuzijska medicina
 • Ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu
 • Ultrazvuk u kliničkoj medicini, smjer gastroenterologija i hepatologija
 • Urologija
 • Vaskularna kirurgija
 • Nastavni plan i program

  I. godina


  1. semestar

  Obavezni kolegiji

  Izvedbeni plan

  ECTS

  Bolesti bilijarnog sustava

  5.0

  Bolesti bilijarnog sustava

  5.0

  Bolesti bilijarnog sustava

  5.0

  Bolesti bilijarnog sustava

  5.0

  Hernija

  5.0

  Hernija

  5.0

  Hernija

  5.0

  Hernija

  5.0

  Kirurgija gušterače

  5.0

  Kirurgija gušterače

  5.0

  Kirurgija gušterače

  5.0

  Kirurgija gušterače

  5.0

  Kirurgija želuca i tankog crijeva

  5.5

  Kirurgija želuca i tankog crijeva

  5.5

  Kirurgija želuca i tankog crijeva

  5.5

  Kirurgija želuca i tankog crijeva

  5.5

  Krvarenje iz probavnog trakta, mezenterijska ishemija i visceralne aneurizme

  3.0

  Krvarenje iz probavnog trakta, mezenterijska ishemija i visceralne aneurizme

  3.0

  Krvarenje iz probavnog trakta, mezenterijska ishemija i visceralne aneurizme

  3.0

  Krvarenje iz probavnog trakta, mezenterijska ishemija i visceralne aneurizme

  3.0


  2. semestar

  Obavezni kolegiji

  Izvedbeni plan

  ECTS

  Apendiks

  3.0

  Apendiks

  3.0

  Apendiks

  3.0

  Apendiks

  3.0

  Bolesti kolona, rektuma i anusa

  5.5

  Bolesti kolona, rektuma i anusa

  5.5

  Bolesti kolona, rektuma i anusa

  5.5

  Bolesti kolona, rektuma i anusa

  5.5

  Citoreduktivna kirurgija i HIPEC

  4.0

  Citoreduktivna kirurgija i HIPEC

  4.0

  Citoreduktivna kirurgija i HIPEC

  4.0

  Citoreduktivna kirurgija i HIPEC

  4.0

  Kirurgija jetre

  5.5

  Kirurgija jetre

  5.5

  Kirurgija jetre

  5.5

  Kirurgija jetre

  5.5

  Kirurgija slezene

  3.0

  Kirurgija slezene

  3.0

  Kirurgija slezene

  3.0

  Kirurgija slezene

  3.0

  Transfuzijsko liječenje u kirurgiji

  0.5

  Transfuzijsko liječenje u kirurgiji

  0.5

  Transfuzijsko liječenje u kirurgiji

  0.5

  Transfuzijsko liječenje u kirurgiji

  0.5