DODATNA NAVIGACIJA

 • Abdominalna kirurgija
 • Alergologija i klinička imunologija
 • Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina kirurških struka
 • Dermatologija i venerologija
 • Dječja i adolescentna psihijatrija
 • Dječja kirurgija
 • Endokrinologija i dijabetologija
 • Epidemiologija
 • Fetalna medicina i opstetricija
 • Fizikalna medicina i rehabilitacija
 • Gastroenterologija
 • Ginekologija i opstetricija
 • Hematologija
 • Hitna medicina
 • Infektologija
 • Internistička onkologija
 • Javno zdravstvo
 • Javnozdravstvena medicina
 • Kardiologija
 • Kardiotorakalna kirurgija
 • Klinička farmakologija s toksikologijom
 • Klinička mikrobiologija
 • Klinička radiologija
 • Laboratorijska imunologija
 • Maksilofacijalna kirurgija
 • Medicina rada i športa
 • Menadžment u zdravstvu
 • Nefrologija
 • Neurokirurgija
 • Neurologija
 • Nuklearna medicina
 • Obiteljska medicina
 • Oftalmologija i optometrija
 • Onkologija i radioterapija
 • Opća interna medicina
 • Opća kirurgija
 • Opće kompetencije liječnika specijalista
 • Ortopedija i traumatologija
 • Otorinolaringologija
 • Patologija i citologija
 • Pedijatrija
 • Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija
 • Psihijatrija
 • Psihoterapija
 • Pulmologija
 • Reumatologija
 • Sudska medicina
 • Školska i adolescentna medicina
 • Transfuzijska medicina
 • Ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu
 • Ultrazvuk u kliničkoj medicini, smjer gastroenterologija i hepatologija
 • Urologija
 • Vaskularna kirurgija
 • Nastavni plan i program

  I. godina


  1. semestar

  Obavezni kolegiji

  Izvedbeni plan

  ECTS

  Anesteziološki postupci

  4.0

  Anesteziološki postupci

  4.0

  Farmakologija u anesteziologiji

  2.5

  Farmakologija u anesteziologiji

  2.5

  Fiziologija vezana uz anesteziologiju i intenzivno liječenje

  3.0

  Fiziologija vezana uz anesteziologiju i intenzivno liječenje

  3.0

  Pedijatrijska anestezija

  2.0

  Pedijatrijska anestezija

  2.0

  Poslijeoperacijski nadzor bolesnika

  1.0

  Poslijeoperacijski nadzor bolesnika

  1.0

  Specijalna anestezija

  5.0

  Specijalna anestezija

  5.0

  Uvod u anesteziologiju, legalni i etički aspekti anestezije

  1.0

  Uvod u anesteziologiju, legalni i etički aspekti anestezije

  1.0


  2. semestar

  Obavezni kolegiji

  Izvedbeni plan

  ECTS

  Dišni sustav i mehanička ventilacijska potpora

  3.0

  Dišni sustav i mehanička ventilacijska potpora

  3.0

  Farmakoterapeutici

  2.5

  Farmakoterapeutici

  2.5

  Kardiopulmonalna reanimacija

  2.0

  Kardiopulmonalna reanimacija

  2.0

  Liječenje akutne i kronične boli

  1.5

  Liječenje akutne i kronične boli

  1.5

  Organski sustavi

  7.0

  Organski sustavi

  7.0

  Ostala stanja koja se zbrinjavaju u jedinici intenzivne medicine

  1.5

  Ostala stanja koja se zbrinjavaju u jedinici intenzivne medicine

  1.5

  Pedijatrijska intenzivna medicina

  3.0

  Pedijatrijska intenzivna medicina

  3.0

  Perioperacijska optimalizacija

  0.5

  Perioperacijska optimalizacija

  0.5

  Prijevoz vitalno ugroženih bolesnika

  1.0

  Prijevoz vitalno ugroženih bolesnika

  1.0

  Sepsa i septički šok

  3.0

  Sepsa i septički šok

  3.0

  Transfuzijska medicina

  0.5

  Transfuzijska medicina

  0.5

  Trauma

  1.0

  Trauma

  1.0