DODATNA NAVIGACIJA

  • Abdominalna kirurgija
  • Alergologija i klinička imunologija
  • Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina kirurških struka
  • Dermatologija i venerologija
  • Dječja i adolescentna psihijatrija
  • Dječja kirurgija
  • Endokrinologija i dijabetologija
  • Epidemiologija
  • Fetalna medicina i opstetricija
  • Fizikalna medicina i rehabilitacija
  • Gastroenterologija
  • Ginekologija i opstetricija
  • Hematologija
  • Hitna medicina
  • Infektologija
  • Internistička onkologija
  • Javno zdravstvo
  • Javnozdravstvena medicina
  • Kardiologija
  • Kardiotorakalna kirurgija
  • Klinička farmakologija s toksikologijom
  • Klinička mikrobiologija
  • Klinička radiologija
  • Laboratorijska imunologija
  • Maksilofacijalna kirurgija
  • Medicina rada i športa
  • Menadžment u zdravstvu
  • Nefrologija
  • Neurokirurgija
  • Neurologija
  • Nuklearna medicina
  • Obiteljska medicina
  • Oftalmologija i optometrija
  • Onkologija i radioterapija
  • Opća interna medicina
  • Opća kirurgija
  • Opće kompetencije liječnika specijalista
  • Ortopedija i traumatologija
  • Otorinolaringologija
  • Patologija i citologija
  • Pedijatrija
  • Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija
  • Psihijatrija
  • Psihoterapija
  • Pulmologija
  • Reumatologija
  • Sudska medicina
  • Školska i adolescentna medicina
  • Transfuzijska medicina
  • Ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu
  • Ultrazvuk u kliničkoj medicini, smjer gastroenterologija i hepatologija
  • Urologija
  • Vaskularna kirurgija
  • Nastavni plan i program

    I. godina


    1. semestar

    Obavezni kolegiji

    Izvedbeni plan

    ECTS

    Epidemiologija, prevencija i istraživanja

    2.0

    Nastanak psihopatologije i obiteljska dinamika

    2.0

    Neuroznanost u dječjoj i adolescentnoj psihijatriji

    2.0

    Normalni razvoj

    3.0

    Nozologija, klasifikacija, i dijagnostička procjena

    3.0

    Poremećaji u adolescenciji

    4.0

    Poremećaji u djetinjstvu

    4.0

    Izborni kolegiji

    Izvedbeni plan

    ECTS

    Dječji crtež u psihoterapiji

    2.5

    Istraživanja u dječjoj psihijatriji

    2.5

    Istraživanja u dječjoj psihijatriji

    2.5

    Obiteljska, bračna i partnerska psihoterapija

    2.5

    Obiteljska, bračna i partnerska psihoterapija

    2.5

    Psihijatrijski i psihoterapijski intervju

    2.5

    Psihijatrijski i psihoterapijski intervju

    2.5


    2. semestar

    Obavezni kolegiji

    Izvedbeni plan

    ECTS

    Biološke terapije u dječjoj i adolescentnoj dobi

    2.0

    Biološke terapije u dječjoj i adolescentnoj dobi

    2.0

    Pravni aspekti dječje i adolescentne psihijatrije

    2.0

    Pravni aspekti dječje i adolescentne psihijatrije

    2.0

    Psihoterapija i psihijatrija odrasle dobi

    3.0

    Psihoterapija i psihijatrija odrasle dobi

    3.0

    Suradna područja dječje i adolescentne psihijatrije

    3.0

    Suradna područja dječje i adolescentne psihijatrije

    3.0

    Terapijski pristupi u adolescenciji

    4.0

    Terapijski pristupi u adolescenciji

    4.0

    Terapijski pristupi u dječjoj dobi

    4.0

    Terapijski pristupi u dječjoj dobi

    4.0

    Zanemarivanje, zlostavljanje i druga traumatizirajuća stanja

    2.0

    Zanemarivanje, zlostavljanje i druga traumatizirajuća stanja

    2.0

    Izborni kolegiji

    Izvedbeni plan

    ECTS

    Grupna psihoterapija adolescenata

    2.5

    Grupna psihoterapija adolescenata

    2.5

    Liječenje igrom

    2.5

    Liječenje igrom

    2.5

    Psihodrama

    2.5

    Psihodrama

    2.5

    Psihoterapija para majka-dojenče

    2.5

    Psihoterapija para majka-dojenče

    2.5