DODATNA NAVIGACIJA

 • Abdominalna kirurgija
 • Alergologija i klinička imunologija
 • Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina kirurških struka
 • Dermatologija i venerologija
 • Dječja i adolescentna psihijatrija
 • Dječja kirurgija
 • Endokrinologija i dijabetologija
 • Epidemiologija
 • Fetalna medicina i opstetricija
 • Fizikalna medicina i rehabilitacija
 • Gastroenterologija
 • Ginekologija i opstetricija
 • Hematologija
 • Hitna medicina
 • Infektologija
 • Internistička onkologija
 • Javno zdravstvo
 • Javnozdravstvena medicina
 • Kardiologija
 • Kardiotorakalna kirurgija
 • Klinička farmakologija s toksikologijom
 • Klinička mikrobiologija
 • Klinička radiologija
 • Laboratorijska imunologija
 • Maksilofacijalna kirurgija
 • Medicina rada i športa
 • Menadžment u zdravstvu
 • Nefrologija
 • Neurokirurgija
 • Neurologija
 • Nuklearna medicina
 • Obiteljska medicina
 • Oftalmologija i optometrija
 • Onkologija i radioterapija
 • Opća interna medicina
 • Opća kirurgija
 • Opće kompetencije liječnika specijalista
 • Ortopedija i traumatologija
 • Otorinolaringologija
 • Patologija i citologija
 • Pedijatrija
 • Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija
 • Psihijatrija
 • Psihoterapija
 • Pulmologija
 • Reumatologija
 • Sudska medicina
 • Školska i adolescentna medicina
 • Transfuzijska medicina
 • Ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu
 • Ultrazvuk u kliničkoj medicini, smjer gastroenterologija i hepatologija
 • Urologija
 • Vaskularna kirurgija
 • Nastavni plan i program

  I. godina


  1. semestar

  Obavezni kolegiji

  Izvedbeni plan

  ECTS

  Epidemiologija, prevencija i istraživanja

  2.0

  Nastanak psihopatologije i obiteljska dinamika

  2.0

  Neuroznanost u dječjoj i adolescentnoj psihijatriji

  2.0

  Normalni razvoj

  3.0

  Nozologija, klasifikacija, i dijagnostička procjena

  3.0

  Poremećaji u adolescenciji

  4.0

  Poremećaji u djetinjstvu

  4.0

  Izborni kolegiji

  Izvedbeni plan

  ECTS

  Dječji crtež u psihoterapiji

  2.5

  Istraživanja u dječjoj psihijatriji

  2.5

  Istraživanja u dječjoj psihijatriji

  2.5

  Istraživanja u dječjoj psihijatriji

  2.5

  Istraživanja u dječjoj psihijatriji

  2.5

  Obiteljska, bračna i partnerska psihoterapija

  2.5

  Obiteljska, bračna i partnerska psihoterapija

  2.5

  Obiteljska, bračna i partnerska psihoterapija

  2.5

  Obiteljska, bračna i partnerska psihoterapija

  2.5

  Psihijatrijski i psihoterapijski intervju

  2.5

  Psihijatrijski i psihoterapijski intervju

  2.5

  Psihijatrijski i psihoterapijski intervju

  2.5

  Psihijatrijski i psihoterapijski intervju

  2.5


  2. semestar

  Obavezni kolegiji

  Izvedbeni plan

  ECTS

  Biološke terapije u dječjoj i adolescentnoj dobi

  2.0

  Biološke terapije u dječjoj i adolescentnoj dobi

  2.0

  Pravni aspekti dječje i adolescentne psihijatrije

  2.0

  Pravni aspekti dječje i adolescentne psihijatrije

  2.0

  Psihoterapija i psihijatrija odrasle dobi

  3.0

  Psihoterapija i psihijatrija odrasle dobi

  3.0

  Suradna područja dječje i adolescentne psihijatrije

  3.0

  Suradna područja dječje i adolescentne psihijatrije

  3.0

  Terapijski pristupi u adolescenciji

  4.0

  Terapijski pristupi u adolescenciji

  4.0

  Terapijski pristupi u dječjoj dobi

  4.0

  Terapijski pristupi u dječjoj dobi

  4.0

  Zanemarivanje, zlostavljanje i druga traumatizirajuća stanja

  2.0

  Zanemarivanje, zlostavljanje i druga traumatizirajuća stanja

  2.0

  Izborni kolegiji

  Izvedbeni plan

  ECTS

  Grupna psihoterapija adolescenata

  2.5

  Grupna psihoterapija adolescenata

  2.5

  Grupna psihoterapija adolescenata

  2.5

  Grupna psihoterapija adolescenata

  2.5

  Liječenje igrom

  2.5

  Liječenje igrom

  2.5

  Psihodrama

  2.5

  Psihodrama

  2.5

  Psihodrama

  2.5

  Psihodrama

  2.5

  Psihoterapija para majka-dojenče

  2.5

  Psihoterapija para majka-dojenče

  2.5

  Psihoterapija para majka-dojenče

  2.5

  Psihoterapija para majka-dojenče

  2.5