DODATNA NAVIGACIJA

 • Abdominalna kirurgija
 • Alergologija i klinička imunologija
 • Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje
 • Dermatologija i venerologija
 • Dječja i adolescentna psihijatrija
 • Dječja kirurgija
 • Endokrinologija i dijabetologija
 • Epidemiologija
 • Fetalna medicina i opstetricija
 • Fizikalna medicina i rehabilitacija
 • Gastroenterologija
 • Ginekologija i opstetricija
 • Hematologija
 • Hitna medicina
 • Infektologija
 • Internistička onkologija
 • Javno zdravstvo
 • Javnozdravstvena medicina
 • Kardiologija
 • Kardiotorakalna kirurgija
 • Klinička farmakologija s toksikologijom
 • Klinička mikrobiologija
 • Klinička radiologija
 • Laboratorijska imunologija
 • Maksilofacijalna kirurgija
 • Medicina rada i športa
 • Menadžment u zdravstvu
 • Nefrologija
 • Neurokirurgija
 • Neurologija
 • Nuklearna medicina
 • Obiteljska medicina
 • Oftalmologija i optometrija
 • Onkologija i radioterapija
 • Opća interna medicina
 • Opća kirurgija
 • Ortopedija i traumatologija
 • Otorinolaringologija
 • Patologija i citologija
 • Pedijatrija
 • Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija
 • Psihijatrija
 • Psihoterapija
 • Pulmologija
 • Reumatologija
 • Sudska medicina
 • Školska i adolescentna medicina
 • Transfuzijska medicina
 • Ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu
 • Ultrazvuk u kliničkoj medicini, smjer gastroenterologija i hepatologija
 • Urologija
 • Vaskularna kirurgija
 • Nastavni plan i program

  I. godina


  1. semestar

  Obavezni kolegiji

  Izvedbeni plan

  ECTS

  Bolesti bilijarnog sustava

  2.0

  Bolesti gušterače

  2.0

  Bolesti želuca i dvanaesnika

  2.0

  Funkcijski i poremećaji motiliteta probavnog sustava

  2.0

  Infektivne bolesti jetre

  2.0

  Nasljedne, autoimune i metaboličke bolesti jetre

  2.0

  Opća hepatologija

  3.0

  Oro-ezofagealne bolesti

  1.0

  Simptomi i znakovi bolesti probavnog sustava

  2.0

  Toksične bolesti jetre, ciroza i komplikacije ciroze

  2.0

  Izborni kolegiji

  Izvedbeni plan

  ECTS

  Metode nuklearne medicine u gastroenterologiji

  1.0

  Radiološke metode u gastroenterologiji

  1.0

  Uloga sluzničke imunosti u razvoju autoimunih bolesti

  1.0


  2. semestar

  Obavezni kolegiji

  Izvedbeni plan

  ECTS

  Bolesti debelog crijeva i anorektalne regije

  2.0

  Bolesti tankog crijeva i sindrom malapsorpcije

  2.0

  Endoskopija - pristup kliničkim problemima

  2.0

  Endoskopija donjeg dijela probavnog sustava

  2.0

  Endoskopija gornjeg dijela probavnog sustava

  2.0

  Klinička prehrana u gastroenterologiji

  2.0

  Prikaz bilio-pankreatičnog sustava- ERCP, EUS i ostale metode

  2.0

  Ultrazvučne metode u gastroenterologiji

  3.0

  Upalne bolesti crijeva

  2.0

  Izborni kolegiji

  Izvedbeni plan

  ECTS

  Farmakoterapija bolesti probavnog sustava

  2.0

  Gastrointestinalne manifestacije u posebnim kliničkim situacijama

  2.0

  Tranzicijska gastroenterologija

  2.0

  Zatajenje jetre i transplantacija

  2.0