DODATNA NAVIGACIJA

 • Abdominalna kirurgija
 • Alergologija i klinička imunologija
 • Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina kirurških struka
 • Dermatologija i venerologija
 • Dječja i adolescentna psihijatrija
 • Dječja kirurgija
 • Endokrinologija i dijabetologija
 • Epidemiologija
 • Fetalna medicina i opstetricija
 • Fizikalna medicina i rehabilitacija
 • Gastroenterologija
 • Ginekologija i opstetricija
 • Hematologija
 • Hitna medicina
 • Infektologija
 • Internistička onkologija
 • Javno zdravstvo
 • Javnozdravstvena medicina
 • Kardiologija
 • Kardiotorakalna kirurgija
 • Klinička farmakologija s toksikologijom
 • Klinička mikrobiologija
 • Klinička radiologija
 • Laboratorijska imunologija
 • Maksilofacijalna kirurgija
 • Medicina rada i športa
 • Menadžment u zdravstvu
 • Nefrologija
 • Neurokirurgija
 • Neurologija
 • Nuklearna medicina
 • Obiteljska medicina
 • Oftalmologija i optometrija
 • Onkologija i radioterapija
 • Opća interna medicina
 • Opća kirurgija
 • Opće kompetencije liječnika specijalista
 • Ortopedija i traumatologija
 • Otorinolaringologija
 • Patologija i citologija
 • Pedijatrija
 • Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija
 • Psihijatrija
 • Psihoterapija
 • Pulmologija
 • Reumatologija
 • Sudska medicina
 • Školska i adolescentna medicina
 • Transfuzijska medicina
 • Ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu
 • Ultrazvuk u kliničkoj medicini, smjer gastroenterologija i hepatologija
 • Urologija
 • Vaskularna kirurgija
 • Nastavni plan i program

  I. godina


  1. semestar

  Obavezni kolegiji

  Izvedbeni plan

  ECTS

  Bioetika i ljudska prava

  3.0

  Bioetika i ljudska prava

  3.0

  Bioetika i ljudska prava

  3.0

  Međunarodno zdravstvo

  2.0

  Međunarodno zdravstvo

  2.0

  Međunarodno zdravstvo

  2.0

  Okoliš i zdravlje

  2.5

  Promicanje zdravlja, zdravstveni odgoj i zdravstvena komunikacija

  2.5

  Statističke i epidemiološke metode u javnom zdravstvu

  3.5

  Uvod u zdravstvenu ekonomiku

  2.0

  Zdravlje i društvo

  2.0

  Zdravlje i društvo

  2.0

  Zdravlje i društvo

  2.0

  Zdravlje i sustav zaštite zdravlja

  2.0

  Zdravlje i sustav zaštite zdravlja

  2.0

  Zdravlje i sustav zaštite zdravlja

  2.0


  2. semestar

  Obavezni kolegiji

  Izvedbeni plan

  ECTS

  Javnozdravstvene intervencije

  4.0

  Planiranje i organizacija te rukovođenje kvalitetom u sustavu zdravstva

  3.5

  Vještine zdravstvenog menadžmenta i intersektorske suradnje

  4.0

  Zdravlje u zajednici - procjena zdravstvenog stanja i planiranje za zdravlje

  4.0

  Zdravlje, socijalna i zdravstvena politika

  2.0

  Zdravstvena tehnologija

  2.0

  Izborni kolegiji

  Izvedbeni plan

  ECTS

  Farmaceutska politika i zdravstveno tržište

  2.0

  Financiranje zdravstvene zaštite

  2.0

  Gerontološko-javnozdravstvena zaštita

  2.0

  Javnozdravstvena informatika

  2.0

  Kvalitativne metode u istraživanjima zdravlja

  2.0

  Osiguranje kvalitete zdravstvene zaštite

  1.5

  Primarna zdravstvena zaštita i obiteljska medicina

  1.5

  Promicanje duševnog zdravlja

  2.0