DODATNA NAVIGACIJA

 • Abdominalna kirurgija
 • Alergologija i klinička imunologija
 • Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina kirurških struka
 • Dermatologija i venerologija
 • Dječja i adolescentna psihijatrija
 • Dječja kirurgija
 • Endokrinologija i dijabetologija
 • Epidemiologija
 • Fetalna medicina i opstetricija
 • Fizikalna medicina i rehabilitacija
 • Gastroenterologija
 • Ginekologija i opstetricija
 • Hematologija
 • Hitna medicina
 • Infektologija
 • Internistička onkologija
 • Javno zdravstvo
 • Javnozdravstvena medicina
 • Kardiologija
 • Kardiotorakalna kirurgija
 • Klinička farmakologija s toksikologijom
 • Klinička mikrobiologija
 • Klinička radiologija
 • Laboratorijska imunologija
 • Maksilofacijalna kirurgija
 • Medicina rada i športa
 • Menadžment u zdravstvu
 • Nefrologija
 • Neurokirurgija
 • Neurologija
 • Nuklearna medicina
 • Obiteljska medicina
 • Oftalmologija i optometrija
 • Onkologija i radioterapija
 • Opća interna medicina
 • Opća kirurgija
 • Opće kompetencije liječnika specijalista
 • Ortopedija i traumatologija
 • Otorinolaringologija
 • Patologija i citologija
 • Pedijatrija
 • Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija
 • Psihijatrija
 • Psihoterapija
 • Pulmologija
 • Reumatologija
 • Sudska medicina
 • Školska i adolescentna medicina
 • Transfuzijska medicina
 • Ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu
 • Ultrazvuk u kliničkoj medicini, smjer gastroenterologija i hepatologija
 • Urologija
 • Vaskularna kirurgija
 • Nastavni plan i program

  I. godina


  1. semestar

  Obavezni kolegiji

  Izvedbeni plan

  ECTS

  Ehokardiografija i ostale slikovne metode u kardiologiji

  3.5

  Ehokardiografija i ostale slikovne metode u kardiologiji

  3.5

  Epidemiologija i prevencija kardiovaskularnih bolesti

  2.0

  Epidemiologija i prevencija kardiovaskularnih bolesti

  2.0

  Invazivni dijagnostički postupci i intervencijski zahvati u kardiologiji

  3.0

  Invazivni dijagnostički postupci i intervencijski zahvati u kardiologiji

  3.0

  Invazivni dijagnostički postupci i intervencijski zahvati u kardiologiji

  3.0

  Invazivni dijagnostički postupci i intervencijski zahvati u kardiologiji

  3.0

  Klinička kardiovaskularna farmakologija

  2.0

  Klinička kardiovaskularna farmakologija

  2.0

  Klinički pregled, laboratorijska dijagnostika i genetika u kardiologiji

  2.0

  Klinički pregled, laboratorijska dijagnostika i genetika u kardiologiji

  2.0


  2. semestar

  Obavezni kolegiji

  Izvedbeni plan

  ECTS

  Akutni koronarni sindrom i kronična ishemijska bolest srca

  3.0

  Akutni koronarni sindrom i kronična ishemijska bolest srca

  3.0

  Akutni koronarni sindrom i kronična ishemijska bolest srca

  3.0

  Akutni koronarni sindrom i kronična ishemijska bolest srca

  3.0

  Arterijska i plućna hipertenzija

  3.0

  Arterijska i plućna hipertenzija

  3.0

  Arterijska i plućna hipertenzija

  3.0

  Arterijska i plućna hipertenzija

  3.0

  Bolesti arterija i vena

  2.5

  Bolesti arterija i vena

  2.5

  Bolesti arterija i vena

  2.5

  Bolesti arterija i vena

  2.5

  Bolesti srčanih zalistaka

  2.5

  Bolesti srčanih zalistaka

  2.5

  Bolesti srčanih zalistaka

  2.5

  Bolesti srčanih zalistaka

  2.5

  Dijagnostika i liječenje poremećaja srčanoga ritma

  3.0

  Dijagnostika i liječenje poremećaja srčanoga ritma

  3.0

  Dijagnostika i liječenje poremećaja srčanoga ritma

  3.0

  Dijagnostika i liječenje poremećaja srčanoga ritma

  3.0

  Elektrostimulacija srca

  3.0

  Elektrostimulacija srca

  3.0

  Elektrostimulacija srca

  3.0

  Elektrostimulacija srca

  3.0

  Hitna i intenzivna kardiologija

  3.0

  Hitna i intenzivna kardiologija

  3.0

  Primarne i sistemske bolesti miokarda i perikarda

  2.0

  Primarne i sistemske bolesti miokarda i perikarda

  2.0

  Prirođene bolesti srca

  2.0

  Prirođene bolesti srca

  2.0

  Prirođene bolesti srca

  2.0

  Prirođene bolesti srca

  2.0

  Rehabilitacija kardiovaskularnih bolesnika

  2.0

  Rehabilitacija kardiovaskularnih bolesnika

  2.0

  Rehabilitacija kardiovaskularnih bolesnika

  2.0

  Rehabilitacija kardiovaskularnih bolesnika

  2.0

  Zatajivanje srca

  3.5

  Zatajivanje srca

  3.5

  Izborni kolegiji

  Izvedbeni plan

  ECTS

  Kardiologija rada i športa

  1.5

  Kardiologija rada i športa

  1.5

  Kardiologija rada i športa

  1.5

  Kardiologija rada i športa

  1.5

  Kardiološki problemi u nekardioloških bolesnika

  1.5

  Kardiološki problemi u nekardioloških bolesnika

  1.5

  Kardiološki problemi u nekardioloških bolesnika

  1.5

  Kardiološki problemi u nekardioloških bolesnika

  1.5

  Klinička epidemiologija i medicina temeljena na dokazima

  3.0

  Klinička epidemiologija i medicina temeljena na dokazima

  3.0

  Klinička epidemiologija i medicina temeljena na dokazima

  3.0

  Klinička epidemiologija i medicina temeljena na dokazima

  3.0

  Napredna elektrokardiografija

  1.5

  Napredna elektrokardiografija

  1.5

  Napredna elektrokardiografija

  1.5

  Napredna elektrokardiografija

  1.5