DODATNA NAVIGACIJA

 • Abdominalna kirurgija
 • Alergologija i klinička imunologija
 • Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina kirurških struka
 • Dermatologija i venerologija
 • Dječja i adolescentna psihijatrija
 • Dječja kirurgija
 • Endokrinologija i dijabetologija
 • Epidemiologija
 • Fetalna medicina i opstetricija
 • Fizikalna medicina i rehabilitacija
 • Gastroenterologija
 • Ginekologija i opstetricija
 • Hematologija
 • Hitna medicina
 • Infektologija
 • Internistička onkologija
 • Javno zdravstvo
 • Javnozdravstvena medicina
 • Kardiologija
 • Kardiotorakalna kirurgija
 • Klinička farmakologija s toksikologijom
 • Klinička mikrobiologija
 • Klinička radiologija
 • Laboratorijska imunologija
 • Maksilofacijalna kirurgija
 • Medicina rada i športa
 • Menadžment u zdravstvu
 • Nefrologija
 • Neurokirurgija
 • Neurologija
 • Nuklearna medicina
 • Obiteljska medicina
 • Oftalmologija i optometrija
 • Onkologija i radioterapija
 • Opća interna medicina
 • Opća kirurgija
 • Opće kompetencije liječnika specijalista
 • Ortopedija i traumatologija
 • Otorinolaringologija
 • Patologija i citologija
 • Pedijatrija
 • Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija
 • Psihijatrija
 • Psihoterapija
 • Pulmologija
 • Reumatologija
 • Sudska medicina
 • Školska i adolescentna medicina
 • Transfuzijska medicina
 • Ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu
 • Ultrazvuk u kliničkoj medicini, smjer gastroenterologija i hepatologija
 • Urologija
 • Vaskularna kirurgija
 • Nastavni plan i program

  I. godina


  1. semestar

  Obavezni kolegiji

  Izvedbeni plan

  ECTS

  Epidemiologija

  2.0

  Imunologija

  2.0

  Odabrana poglavlja iz biokemije

  2.0

  Opća bakteriologija

  6.0

  Opća mikologija i specijalna mikologija

  4.0

  Opća parazitologija i specijalna parazitologija

  4.0

  Opća virologija

  3.0

  Specijalna bakteriologija

  7.0

  Specijalna virologija

  4.0

  Izborni kolegiji

  Izvedbeni plan

  ECTS

  Patogeneza infekcija

  2.0

  Patogeneza infekcija

  2.0


  2. semestar

  Obavezni kolegiji

  Izvedbeni plan

  ECTS

  Klinička infektologija

  3.0

  Klinička infektologija

  3.0

  Klinička mikrobiologija

  6.0

  Klinička mikrobiologija

  6.0

  Izborni kolegiji

  Izvedbeni plan

  ECTS

  Virusne infekcije dišnog sustava

  2.0

  Virusne infekcije dišnog sustava

  2.0

  Virusne infekcije dišnog sustava

  2.0

  Virusne infekcije dišnog sustava

  2.0