DODATNA NAVIGACIJA

 • Abdominalna kirurgija
 • Alergologija i klinička imunologija
 • Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina kirurških struka
 • Dermatologija i venerologija
 • Dječja i adolescentna psihijatrija
 • Dječja kirurgija
 • Endokrinologija i dijabetologija
 • Epidemiologija
 • Fetalna medicina i opstetricija
 • Fizikalna medicina i rehabilitacija
 • Gastroenterologija
 • Ginekologija i opstetricija
 • Hematologija
 • Hitna medicina
 • Infektologija
 • Internistička onkologija
 • Javno zdravstvo
 • Javnozdravstvena medicina
 • Kardiologija
 • Kardiotorakalna kirurgija
 • Klinička farmakologija s toksikologijom
 • Klinička mikrobiologija
 • Klinička radiologija
 • Laboratorijska imunologija
 • Maksilofacijalna kirurgija
 • Medicina rada i športa
 • Menadžment u zdravstvu
 • Nefrologija
 • Neurokirurgija
 • Neurologija
 • Nuklearna medicina
 • Obiteljska medicina
 • Oftalmologija i optometrija
 • Onkologija i radioterapija
 • Opća interna medicina
 • Opća kirurgija
 • Opće kompetencije liječnika specijalista
 • Ortopedija i traumatologija
 • Otorinolaringologija
 • Patologija i citologija
 • Pedijatrija
 • Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija
 • Psihijatrija
 • Psihoterapija
 • Pulmologija
 • Reumatologija
 • Sudska medicina
 • Školska i adolescentna medicina
 • Transfuzijska medicina
 • Ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu
 • Ultrazvuk u kliničkoj medicini, smjer gastroenterologija i hepatologija
 • Urologija
 • Vaskularna kirurgija
 • Nastavni plan i program

  I. godina


  1. semestar

  Obavezni kolegiji

  Izvedbeni plan

  ECTS

  Akutna bubrežna ozljeda

  2.5

  Akutna bubrežna ozljeda

  2.5

  Akutna bubrežna ozljeda

  2.5

  Akutna bubrežna ozljeda

  2.5

  Klinička nefrologija

  2.5

  Klinička nefrologija

  2.5

  Klinička nefrologija

  2.5

  Klinička nefrologija

  2.5

  Kronična bubrežna bolest

  2.5

  Kronična bubrežna bolest

  2.5

  Kronična bubrežna bolest

  2.5

  Kronična bubrežna bolest

  2.5

  Lijekovi i bubrežna bolest

  1.5

  Lijekovi i bubrežna bolest

  1.5

  Lijekovi i bubrežna bolest

  1.5

  Lijekovi i bubrežna bolest

  1.5

  Nadomjesno liječenje bubrežne funkcije - dijaliza

  3.0

  Nadomjesno liječenje bubrežne funkcije - dijaliza

  3.0

  Nadomjesno liječenje bubrežne funkcije - dijaliza

  3.0

  Nadomjesno liječenje bubrežne funkcije - dijaliza

  3.0

  Nadomjesno liječenje bubrežne funkcije - transplantacija

  7.5

  Nadomjesno liječenje bubrežne funkcije - transplantacija

  7.5

  Nadomjesno liječenje bubrežne funkcije - transplantacija

  7.5

  Nadomjesno liječenje bubrežne funkcije - transplantacija

  7.5

  Uvod u nefrologiju

  7.5

  Uvod u nefrologiju

  7.5

  Uvod u nefrologiju

  7.5

  Uvod u nefrologiju

  7.5


  2. semestar

  Obavezni kolegiji

  Izvedbeni plan

  ECTS

  Arterijska hipertenzija

  7.5

  Arterijska hipertenzija

  7.5

  Arterijska hipertenzija

  7.5

  Arterijska hipertenzija

  7.5

  Bubreg u sistemskim bolestima

  4.0

  Bubreg u sistemskim bolestima

  4.0

  Bubreg u sistemskim bolestima

  4.0

  Bubreg u sistemskim bolestima

  4.0

  Opstruktivna uropatija

  1.0

  Opstruktivna uropatija

  1.0

  Opstruktivna uropatija

  1.0

  Opstruktivna uropatija

  1.0

  Primarne glomerularne bolesti

  4.0

  Primarne glomerularne bolesti

  4.0

  Primarne glomerularne bolesti

  4.0

  Primarne glomerularne bolesti

  4.0

  Trudnoća i bubreg

  1.5

  Trudnoća i bubreg

  1.5

  Trudnoća i bubreg

  1.5

  Trudnoća i bubreg

  1.5