DODATNA NAVIGACIJA

 • Abdominalna kirurgija
 • Alergologija i klinička imunologija
 • Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina kirurških struka
 • Dermatologija i venerologija
 • Dječja i adolescentna psihijatrija
 • Dječja kirurgija
 • Endokrinologija i dijabetologija
 • Epidemiologija
 • Fetalna medicina i opstetricija
 • Fizikalna medicina i rehabilitacija
 • Gastroenterologija
 • Ginekologija i opstetricija
 • Hematologija
 • Hitna medicina
 • Infektologija
 • Internistička onkologija
 • Javno zdravstvo
 • Javnozdravstvena medicina
 • Kardiologija
 • Kardiotorakalna kirurgija
 • Klinička farmakologija s toksikologijom
 • Klinička mikrobiologija
 • Klinička radiologija
 • Laboratorijska imunologija
 • Maksilofacijalna kirurgija
 • Medicina rada i športa
 • Menadžment u zdravstvu
 • Nefrologija
 • Neurokirurgija
 • Neurologija
 • Nuklearna medicina
 • Obiteljska medicina
 • Oftalmologija i optometrija
 • Onkologija i radioterapija
 • Opća interna medicina
 • Opća kirurgija
 • Opće kompetencije liječnika specijalista
 • Ortopedija i traumatologija
 • Otorinolaringologija
 • Patologija i citologija
 • Pedijatrija
 • Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija
 • Psihijatrija
 • Psihoterapija
 • Pulmologija
 • Reumatologija
 • Sudska medicina
 • Školska i adolescentna medicina
 • Transfuzijska medicina
 • Ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu
 • Ultrazvuk u kliničkoj medicini, smjer gastroenterologija i hepatologija
 • Urologija
 • Vaskularna kirurgija
 • Nastavni plan i program

  I. godina


  1. semestar

  Obavezni kolegiji

  Izvedbeni plan

  ECTS

  Istraživanje u obiteljskoj medicini

  4.0

  Istraživanje u obiteljskoj medicini

  4.0

  Istraživanje u obiteljskoj medicini

  4.0

  Istraživanje u obiteljskoj medicini

  4.0

  Organizacija, sadržaji i metode rada u obiteljskoj medicini I dio

  4.5

  Organizacija, sadržaji i metode rada u obiteljskoj medicini I dio

  4.5

  Organizacija, sadržaji i metode rada u obiteljskoj medicini I dio

  4.5

  Organizacija, sadržaji i metode rada u obiteljskoj medicini I dio

  4.5

  Unapređenje kvalitete rada

  2.5

  Unapređenje kvalitete rada

  2.5

  Unapređenje kvalitete rada

  2.5

  Unapređenje kvalitete rada

  2.5

  Zaštita mentalnog zdravlja

  3.0

  Zaštita mentalnog zdravlja

  3.0

  Zaštita mentalnog zdravlja

  3.0

  Zaštita mentalnog zdravlja

  3.0

  Zaštita zdravlja djece i mladeži

  3.0

  Zaštita zdravlja djece i mladeži

  3.0

  Zaštita zdravlja djece i mladeži

  3.0

  Zaštita zdravlja djece i mladeži

  3.0

  Zaštita zdravlja obitelji

  3.0

  Zaštita zdravlja obitelji

  3.0

  Zaštita zdravlja obitelji

  3.0

  Zaštita zdravlja obitelji

  3.0

  Izborni kolegiji

  Izvedbeni plan

  ECTS

  Ekonomika u zdravstvu

  0.5

  Ekonomika u zdravstvu

  0.5

  Ekonomika u zdravstvu

  0.5

  Ekonomika u zdravstvu

  0.5

  Medicinska informatika

  2.0

  Medicinska informatika

  2.0

  Medicinska informatika

  2.0

  Medicinska informatika

  2.0

  Organizacija, upravljanje i rukovođenje u zdravstvu

  1.0

  Organizacija, upravljanje i rukovođenje u zdravstvu

  1.0

  Organizacija, upravljanje i rukovođenje u zdravstvu

  1.0

  Organizacija, upravljanje i rukovođenje u zdravstvu

  1.0

  Zdravstveni učinci općeg i radnog okoliša

  1.5

  Zdravstveni učinci općeg i radnog okoliša

  1.5

  Zdravstveni učinci općeg i radnog okoliša

  1.5

  Zdravstveni učinci općeg i radnog okoliša

  1.5


  2. semestar

  Obavezni kolegiji

  Izvedbeni plan

  ECTS

  Organizacija, sadržaji i metode rada u obiteljskoj medicini II dio

  6.0

  Organizacija, sadržaji i metode rada u obiteljskoj medicini II dio

  6.0

  Organizacija, sadržaji i metode rada u obiteljskoj medicini II dio

  6.0

  Organizacija, sadržaji i metode rada u obiteljskoj medicini II dio

  6.0

  Zaštita bolesnika koji boluju od kroničnih bolesti

  4.0

  Zaštita bolesnika koji boluju od kroničnih bolesti

  4.0

  Zaštita bolesnika koji boluju od kroničnih bolesti

  4.0

  Zaštita bolesnika koji boluju od kroničnih bolesti

  4.0

  Zaštita zdravlja onkoloških bolesnika

  0.5

  Zaštita zdravlja onkoloških bolesnika

  0.5

  Zaštita zdravlja onkoloških bolesnika

  0.5

  Zaštita zdravlja onkoloških bolesnika

  0.5

  Zaštita zdravlja starijih ljudi

  1.5

  Zaštita zdravlja starijih ljudi

  1.5

  Zaštita zdravlja starijih ljudi

  1.5

  Zaštita zdravlja starijih ljudi

  1.5

  Zaštita zdravlja žena

  3.0

  Zaštita zdravlja žena

  3.0

  Zaštita zdravlja žena

  3.0

  Zaštita zdravlja žena

  3.0

  Izborni kolegiji

  Izvedbeni plan

  ECTS

  Epidemiologija za obiteljske liječnike

  1.5

  Epidemiologija za obiteljske liječnike

  1.5

  Epidemiologija za obiteljske liječnike

  1.5

  Epidemiologija za obiteljske liječnike

  1.5

  Medicinska sociologija za obiteljske liječnike

  0.5

  Medicinska sociologija za obiteljske liječnike

  0.5

  Medicinska sociologija za obiteljske liječnike

  0.5

  Medicinska sociologija za obiteljske liječnike

  0.5

  Unapređenje zdravlja i sprečavanje bolesti

  3.0

  Unapređenje zdravlja i sprečavanje bolesti

  3.0

  Unapređenje zdravlja i sprečavanje bolesti

  3.0

  Unapređenje zdravlja i sprečavanje bolesti

  3.0

  Zakonodavstvo i medicinska etika

  0.5

  Zakonodavstvo i medicinska etika

  0.5

  Zakonodavstvo i medicinska etika

  0.5

  Zakonodavstvo i medicinska etika

  0.5