DODATNA NAVIGACIJA

 • Abdominalna kirurgija
 • Alergologija i klinička imunologija
 • Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina kirurških struka
 • Dermatologija i venerologija
 • Dječja i adolescentna psihijatrija
 • Dječja kirurgija
 • Endokrinologija i dijabetologija
 • Epidemiologija
 • Fetalna medicina i opstetricija
 • Fizikalna medicina i rehabilitacija
 • Gastroenterologija
 • Ginekologija i opstetricija
 • Hematologija
 • Hitna medicina
 • Infektologija
 • Internistička onkologija
 • Javno zdravstvo
 • Javnozdravstvena medicina
 • Kardiologija
 • Kardiotorakalna kirurgija
 • Klinička farmakologija s toksikologijom
 • Klinička mikrobiologija
 • Klinička radiologija
 • Laboratorijska imunologija
 • Maksilofacijalna kirurgija
 • Medicina rada i športa
 • Menadžment u zdravstvu
 • Nefrologija
 • Neurokirurgija
 • Neurologija
 • Nuklearna medicina
 • Obiteljska medicina
 • Oftalmologija i optometrija
 • Onkologija i radioterapija
 • Opća interna medicina
 • Opća kirurgija
 • Opće kompetencije liječnika specijalista
 • Ortopedija i traumatologija
 • Otorinolaringologija
 • Patologija i citologija
 • Pedijatrija
 • Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija
 • Psihijatrija
 • Psihoterapija
 • Pulmologija
 • Reumatologija
 • Sudska medicina
 • Školska i adolescentna medicina
 • Transfuzijska medicina
 • Ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu
 • Ultrazvuk u kliničkoj medicini, smjer gastroenterologija i hepatologija
 • Urologija
 • Vaskularna kirurgija
 • Nastavni plan i program

  I. godina


  1. semestar

  Obavezni kolegiji

  Izvedbeni plan

  ECTS

  Dozimetrija zračenja i zaštita u radioterapiji

  2.0

  Dozimetrija zračenja i zaštita u radioterapiji

  2.0

  Karcinogeneza i prevencija tumora

  1.5

  Karcinogeneza i prevencija tumora

  1.5

  Klinička imunoterapija u onkologiji

  1.5

  Klinička imunoterapija u onkologiji

  1.5

  Međuodnos kirurškog liječenja i ostalih onkoloških terapija te dijagnostičkih metoda

  1.5

  Međuodnos kirurškog liječenja i ostalih onkoloških terapija te dijagnostičkih metoda

  1.5

  Molekularna biologija tumora

  1.0

  Molekularna biologija tumora

  1.0

  Molekularna genetika tumora

  1.5

  Molekularna genetika tumora

  1.5

  Patologija i citologija malignih tumora

  1.5

  Patologija i citologija malignih tumora

  1.5

  Potporno liječenje i zbrinjavanje nuspojava, rekonstrukcijski zahvati, palijacija, etička razmatranja ipsihološka potpora u onkologiji

  3.5

  Potporno liječenje i zbrinjavanje nuspojava, rekonstrukcijski zahvati, palijacija, etička razmatranja ipsihološka potpora u onkologiji

  3.5

  Primjena radionuklida i brahiterapije u onkologiji

  2.0

  Primjena radionuklida i brahiterapije u onkologiji

  2.0

  Radiobiologija tumora

  1.5

  Radiobiologija tumora

  1.5

  Radiološka i UZV dijagnostika onkoloških bolesnika

  1.5

  Radiološka i UZV dijagnostika onkoloških bolesnika

  1.5

  Radioterapijska fizika i aparatura

  2.0

  Radioterapijska fizika i aparatura

  2.0

  Sustavna terapija solidnih tumora

  2.0

  Sustavna terapija solidnih tumora

  2.0

  Tumori ženskog spolnog sustava

  1.5

  Tumori ženskog spolnog sustava

  1.5


  2. semestar

  Obavezni kolegiji

  Izvedbeni plan

  ECTS

  Epidemiologija malignih tumora, informatizacija i istraživanja te uloga pojedinih segmenata zdravstvene zaštite

  3.0

  Epidemiologija malignih tumora, informatizacija i istraživanja te uloga pojedinih segmenata zdravstvene zaštite

  3.0

  Intratorakalni tumori

  2.0

  Intratorakalni tumori

  2.0

  Neoplazme hematološkog i imunološkog sustava

  1.5

  Neoplazme hematološkog i imunološkog sustava

  1.5

  Tumori dječje dobi

  1.5

  Tumori dječje dobi

  1.5

  Tumori dojke

  2.0

  Tumori dojke

  2.0

  Tumori glave i vrata

  2.0

  Tumori glave i vrata

  2.0

  Tumori kože

  1.5

  Tumori kože

  1.5

  Tumori mokraćnog sustava

  1.5

  Tumori mokraćnog sustava

  1.5

  Tumori probavnog sustava

  2.0

  Tumori probavnog sustava

  2.0

  Tumori središnjeg živčanog sustava

  2.0

  Tumori središnjeg živčanog sustava

  2.0

  Tumori sustava za kretanje

  1.5

  Tumori sustava za kretanje

  1.5