DODATNA NAVIGACIJA

 • Abdominalna kirurgija
 • Alergologija i klinička imunologija
 • Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina kirurških struka
 • Dermatologija i venerologija
 • Dječja i adolescentna psihijatrija
 • Dječja kirurgija
 • Endokrinologija i dijabetologija
 • Epidemiologija
 • Fetalna medicina i opstetricija
 • Fizikalna medicina i rehabilitacija
 • Gastroenterologija
 • Ginekologija i opstetricija
 • Hematologija
 • Hitna medicina
 • Infektologija
 • Internistička onkologija
 • Javno zdravstvo
 • Javnozdravstvena medicina
 • Kardiologija
 • Kardiotorakalna kirurgija
 • Klinička farmakologija s toksikologijom
 • Klinička mikrobiologija
 • Klinička radiologija
 • Laboratorijska imunologija
 • Maksilofacijalna kirurgija
 • Medicina rada i športa
 • Menadžment u zdravstvu
 • Nefrologija
 • Neurokirurgija
 • Neurologija
 • Nuklearna medicina
 • Obiteljska medicina
 • Oftalmologija i optometrija
 • Onkologija i radioterapija
 • Opća interna medicina
 • Opća kirurgija
 • Opće kompetencije liječnika specijalista
 • Ortopedija i traumatologija
 • Otorinolaringologija
 • Patologija i citologija
 • Pedijatrija
 • Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija
 • Psihijatrija
 • Psihoterapija
 • Pulmologija
 • Reumatologija
 • Sudska medicina
 • Školska i adolescentna medicina
 • Transfuzijska medicina
 • Ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu
 • Ultrazvuk u kliničkoj medicini, smjer gastroenterologija i hepatologija
 • Urologija
 • Vaskularna kirurgija
 • Nastavni plan i program

  I. godina


  1. semestar

  Obavezni kolegiji

  Izvedbeni plan

  ECTS

  Endokrinologija i dijabetologija

  4.0

  Endokrinologija i dijabetologija

  4.0

  Intenzivna i hitna medicina

  2.5

  Intenzivna i hitna medicina

  2.5

  Kardiologija

  6.5

  Kardiologija

  6.5

  Klinička farmakologija s toksikologijom

  0.5

  Klinička farmakologija s toksikologijom

  0.5

  Nefrologija

  4.5

  Nefrologija

  4.5


  2. semestar

  Obavezni kolegiji

  Izvedbeni plan

  ECTS

  Alergologija i klinička imunologija

  1.0

  Alergologija i klinička imunologija

  1.0

  Dermatologija i venerologija

  0.5

  Dermatologija i venerologija

  0.5

  Gastroenterologija

  6.5

  Gastroenterologija

  6.5

  Hematologija i transfuziologija

  3.0

  Hematologija i transfuziologija

  3.0

  Infektologija

  1.0

  Infektologija

  1.0

  Internistička onkologija

  1.5

  Neurologija

  0.5

  Neurologija

  0.5

  Pulmologija

  3.0

  Pulmologija

  3.0

  Reumatologija

  2.0

  Reumatologija

  2.0

  Izborni kolegiji

  Izvedbeni plan

  ECTS

  Elektrokardiografija u praksi

  2.0

  Elektrokardiografija u praksi

  2.0

  Laboratorijske metode u dijagnostici i praćenju internističkih bolesti

  2.0

  Laboratorijske metode u dijagnostici i praćenju internističkih bolesti

  2.0

  Odabrane teme iz abdominalne kirurgije

  1.0

  Odabrane teme iz abdominalne kirurgije

  1.0

  Odabrane teme iz vaskularne kirurgije

  1.0

  Odabrane teme iz vaskularne kirurgije

  1.0

  Slikovne metode u dijagnostici internističkih bolesti

  2.0

  Slikovne metode u dijagnostici internističkih bolesti

  2.0

  Ultrazvučna dijagnostika gastrointestinalnog trakta

  2.0

  Ultrazvučna dijagnostika gastrointestinalnog trakta

  2.0

  Ultrazvuk srca

  2.0

  Ultrazvuk srca

  2.0