DODATNA NAVIGACIJA

 • Abdominalna kirurgija
 • Alergologija i klinička imunologija
 • Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina kirurških struka
 • Dermatologija i venerologija
 • Dječja i adolescentna psihijatrija
 • Dječja kirurgija
 • Endokrinologija i dijabetologija
 • Epidemiologija
 • Fetalna medicina i opstetricija
 • Fizikalna medicina i rehabilitacija
 • Gastroenterologija
 • Ginekologija i opstetricija
 • Hematologija
 • Hitna medicina
 • Infektologija
 • Internistička onkologija
 • Javno zdravstvo
 • Javnozdravstvena medicina
 • Kardiologija
 • Kardiotorakalna kirurgija
 • Klinička farmakologija s toksikologijom
 • Klinička mikrobiologija
 • Klinička radiologija
 • Laboratorijska imunologija
 • Maksilofacijalna kirurgija
 • Medicina rada i športa
 • Menadžment u zdravstvu
 • Nefrologija
 • Neurokirurgija
 • Neurologija
 • Nuklearna medicina
 • Obiteljska medicina
 • Oftalmologija i optometrija
 • Onkologija i radioterapija
 • Opća interna medicina
 • Opća kirurgija
 • Opće kompetencije liječnika specijalista
 • Ortopedija i traumatologija
 • Otorinolaringologija
 • Patologija i citologija
 • Pedijatrija
 • Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija
 • Psihijatrija
 • Psihoterapija
 • Pulmologija
 • Reumatologija
 • Sudska medicina
 • Školska i adolescentna medicina
 • Transfuzijska medicina
 • Ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu
 • Ultrazvuk u kliničkoj medicini, smjer gastroenterologija i hepatologija
 • Urologija
 • Vaskularna kirurgija
 • Nastavni plan i program

  I. godina


  1. semestar

  Obavezni kolegiji

  Izvedbeni plan

  ECTS

  Endokrinologija i dijabetologija

  4.0

  Endokrinologija i dijabetologija

  4.0

  Intenzivna i hitna medicina

  2.5

  Intenzivna i hitna medicina

  2.5

  Kardiologija

  6.5

  Kardiologija

  6.5

  Klinička farmakologija s toksikologijom

  0.5

  Klinička farmakologija s toksikologijom

  0.5

  Nefrologija

  4.5

  Nefrologija

  4.5


  2. semestar

  Obavezni kolegiji

  Izvedbeni plan

  ECTS

  Alergologija i klinička imunologija

  1.0

  Alergologija i klinička imunologija

  1.0

  Dermatologija i venerologija

  0.5

  Dermatologija i venerologija

  0.5

  Gastroenterologija

  6.5

  Gastroenterologija

  6.5

  Hematologija i transfuziologija

  3.0

  Hematologija i transfuziologija

  3.0

  Infektologija

  1.0

  Infektologija

  1.0

  Internistička onkologija

  1.5

  Neurologija

  0.5

  Neurologija

  0.5

  Pulmologija

  3.0

  Pulmologija

  3.0

  Reumatologija

  2.0

  Reumatologija

  2.0

  Izborni kolegiji

  Izvedbeni plan

  ECTS

  Elektrokardiografija u praksi

  2.0

  Elektrokardiografija u praksi

  2.0

  Laboratorijske metode u dijagnostici i praćenju internističkih bolesti

  2.0

  Laboratorijske metode u dijagnostici i praćenju internističkih bolesti

  2.0

  Odabrane teme iz abdominalne kirurgije

  1.0

  Odabrane teme iz abdominalne kirurgije

  1.0

  Odabrane teme iz abdominalne kirurgije

  1.0

  Odabrane teme iz abdominalne kirurgije

  1.0

  Odabrane teme iz vaskularne kirurgije

  1.0

  Odabrane teme iz vaskularne kirurgije

  1.0

  Odabrane teme iz vaskularne kirurgije

  1.0

  Odabrane teme iz vaskularne kirurgije

  1.0

  Slikovne metode u dijagnostici internističkih bolesti

  2.0

  Slikovne metode u dijagnostici internističkih bolesti

  2.0

  Ultrazvučna dijagnostika gastrointestinalnog trakta

  2.0

  Ultrazvučna dijagnostika gastrointestinalnog trakta

  2.0

  Ultrazvuk srca

  2.0

  Ultrazvuk srca

  2.0