DODATNA NAVIGACIJA

 • Abdominalna kirurgija
 • Alergologija i klinička imunologija
 • Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina kirurških struka
 • Dermatologija i venerologija
 • Dječja i adolescentna psihijatrija
 • Dječja kirurgija
 • Endokrinologija i dijabetologija
 • Epidemiologija
 • Fetalna medicina i opstetricija
 • Fizikalna medicina i rehabilitacija
 • Gastroenterologija
 • Ginekologija i opstetricija
 • Hematologija
 • Hitna medicina
 • Infektologija
 • Internistička onkologija
 • Javno zdravstvo
 • Javnozdravstvena medicina
 • Kardiologija
 • Kardiotorakalna kirurgija
 • Klinička farmakologija s toksikologijom
 • Klinička mikrobiologija
 • Klinička radiologija
 • Laboratorijska imunologija
 • Maksilofacijalna kirurgija
 • Medicina rada i športa
 • Menadžment u zdravstvu
 • Nefrologija
 • Neurokirurgija
 • Neurologija
 • Nuklearna medicina
 • Obiteljska medicina
 • Oftalmologija i optometrija
 • Onkologija i radioterapija
 • Opća interna medicina
 • Opća kirurgija
 • Opće kompetencije liječnika specijalista
 • Ortopedija i traumatologija
 • Otorinolaringologija
 • Patologija i citologija
 • Pedijatrija
 • Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija
 • Psihijatrija
 • Psihoterapija
 • Pulmologija
 • Reumatologija
 • Sudska medicina
 • Školska i adolescentna medicina
 • Transfuzijska medicina
 • Ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu
 • Ultrazvuk u kliničkoj medicini, smjer gastroenterologija i hepatologija
 • Urologija
 • Vaskularna kirurgija
 • Nastavni plan i program

  I. godina


  1. semestar

  Obavezni kolegiji

  Izvedbeni plan

  ECTS

  Abdominalna kirurgija

  7.5

  Abdominalna kirurgija

  7.5

  Abdominalna kirurgija

  7.5

  Abdominalna kirurgija

  7.5

  Ginekologija

  2.0

  Ginekologija

  2.0

  Ginekologija

  2.0

  Ginekologija

  2.0

  Mikrobiologija, kirurške infekcije i antimikrobna terapija

  1.5

  Mikrobiologija, kirurške infekcije i antimikrobna terapija

  1.5

  Mikrobiologija, kirurške infekcije i antimikrobna terapija

  1.5

  Mikrobiologija, kirurške infekcije i antimikrobna terapija

  1.5

  Neurokirurgija

  3.0

  Neurokirurgija

  3.0

  Neurokirurgija

  3.0

  Neurokirurgija

  3.0

  Opća onkološka kirurgija

  1.0

  Opća onkološka kirurgija

  1.0

  Opća onkološka kirurgija

  1.0

  Opća onkološka kirurgija

  1.0

  Osnovni principi anestezije i intenzivne medicine kod kirurških bolesni

  1.5

  Osnovni principi anestezije i intenzivne medicine kod kirurških bolesni

  1.5

  Osnovni principi anestezije i intenzivne medicine kod kirurških bolesni

  1.5

  Osnovni principi anestezije i intenzivne medicine kod kirurških bolesni

  1.5

  Perioperativni kirurški postupci i liječenje

  1.0

  Perioperativni kirurški postupci i liječenje

  1.0

  Perioperativni kirurški postupci i liječenje

  1.0

  Perioperativni kirurški postupci i liječenje

  1.0

  Radiološka dijagnostika u kirurgiji

  1.5

  Radiološka dijagnostika u kirurgiji

  1.5

  Radiološka dijagnostika u kirurgiji

  1.5

  Radiološka dijagnostika u kirurgiji

  1.5

  Urologija

  2.0

  Urologija

  2.0

  Urologija

  2.0

  Urologija

  2.0

  Vaskularna kirurgija

  4.0

  Vaskularna kirurgija

  4.0

  Vaskularna kirurgija

  4.0

  Vaskularna kirurgija

  4.0


  2. semestar

  Obavezni kolegiji

  Izvedbeni plan

  ECTS

  Dječja kirurgija

  4.0

  Dječja kirurgija

  4.0

  Dječja kirurgija

  4.0

  Dječja kirurgija

  4.0

  Kardiotorakalna kirurgija

  4.0

  Kardiotorakalna kirurgija

  4.0

  Kardiotorakalna kirurgija

  4.0

  Kardiotorakalna kirurgija

  4.0

  Maksilofacijalna kirurgija

  2.0

  Maksilofacijalna kirurgija

  2.0

  Maksilofacijalna kirurgija

  2.0

  Maksilofacijalna kirurgija

  2.0

  Ortopedija i traumatologija

  5.0

  Ortopedija i traumatologija

  5.0

  Ortopedija i traumatologija

  5.0

  Ortopedija i traumatologija

  5.0

  Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija

  4.0

  Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija

  4.0

  Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija

  4.0

  Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija

  4.0

  Transplantacija organa i tkiva

  1.0

  Transplantacija organa i tkiva

  1.0

  Transplantacija organa i tkiva

  1.0

  Transplantacija organa i tkiva

  1.0