DODATNA NAVIGACIJA

 • Abdominalna kirurgija
 • Alergologija i klinička imunologija
 • Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina kirurških struka
 • Dermatologija i venerologija
 • Dječja i adolescentna psihijatrija
 • Dječja kirurgija
 • Endokrinologija i dijabetologija
 • Epidemiologija
 • Fetalna medicina i opstetricija
 • Fizikalna medicina i rehabilitacija
 • Gastroenterologija
 • Ginekologija i opstetricija
 • Hematologija
 • Hitna medicina
 • Infektologija
 • Internistička onkologija
 • Javno zdravstvo
 • Javnozdravstvena medicina
 • Kardiologija
 • Kardiotorakalna kirurgija
 • Klinička farmakologija s toksikologijom
 • Klinička mikrobiologija
 • Klinička radiologija
 • Laboratorijska imunologija
 • Maksilofacijalna kirurgija
 • Medicina rada i športa
 • Menadžment u zdravstvu
 • Nefrologija
 • Neurokirurgija
 • Neurologija
 • Nuklearna medicina
 • Obiteljska medicina
 • Oftalmologija i optometrija
 • Onkologija i radioterapija
 • Opća interna medicina
 • Opća kirurgija
 • Opće kompetencije liječnika specijalista
 • Ortopedija i traumatologija
 • Otorinolaringologija
 • Patologija i citologija
 • Pedijatrija
 • Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija
 • Psihijatrija
 • Psihoterapija
 • Pulmologija
 • Reumatologija
 • Sudska medicina
 • Školska i adolescentna medicina
 • Transfuzijska medicina
 • Ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu
 • Ultrazvuk u kliničkoj medicini, smjer gastroenterologija i hepatologija
 • Urologija
 • Vaskularna kirurgija
 • Nastavni plan i program

  I. godina


  1. semestar

  Obavezni kolegiji

  Izvedbeni plan

  ECTS

  Hitna stanja u pedijatriji

  2.5

  Hitna stanja u pedijatriji

  2.5

  Imunološke i reumatske bolesti dječje dobi

  2.5

  Imunološke i reumatske bolesti dječje dobi

  2.5

  Medicinska genetika

  2.5

  Medicinska genetika

  2.5

  Neonatologija

  2.5

  Neonatologija

  2.5

  Pedijatrijska gastroenterologija

  3.5

  Pedijatrijska gastroenterologija

  3.5

  Pedijatrijska hematologija i onkologija

  3.0

  Pedijatrijska hematologija i onkologija

  3.0

  Preventivni i socijalni aspekti pedijatrije

  3.5

  Preventivni i socijalni aspekti pedijatrije

  3.5

  Prirođeni i stečeni poremećaji metabolizma u djece

  3.0

  Prirođeni i stečeni poremećaji metabolizma u djece

  3.0

  Rast i razvoj, endokrinologija i dijabetes

  2.5

  Rast i razvoj, endokrinologija i dijabetes

  2.5

  Izborni kolegiji

  Izvedbeni plan

  ECTS

  Autoimunosne reumatske bolesti

  2.0

  Autoimunosne reumatske bolesti

  2.0

  Bolesti štitnjače u fetalnoj, novorođenačkoj i dječjoj dobi

  2.0

  Bolesti štitnjače u fetalnoj, novorođenačkoj i dječjoj dobi

  2.0

  Cistična fibroza - razni aspekti bolesti

  2.0

  Cistična fibroza - razni aspekti bolesti

  2.0

  Metabolički uzrokovane bubrežne bolesti u djece

  3.0

  Metabolički uzrokovane bubrežne bolesti u djece

  3.0

  Osnove liječenja nedonoščadi

  1.0

  Osnove liječenja nedonoščadi

  1.0

  Prehrana u zdravlju i bolesti - odabrane teme

  2.0

  Prehrana u zdravlju i bolesti - odabrane teme

  2.0


  2. semestar

  Obavezni kolegiji

  Izvedbeni plan

  ECTS

  Infektologija

  3.0

  Infektologija

  3.0

  Neuropedijatrija

  3.0

  Neuropedijatrija

  3.0

  Pedijatrijska kardiologija

  3.5

  Pedijatrijska kardiologija

  3.5

  Pedijatrijska nefrologija

  2.5

  Pedijatrijska nefrologija

  2.5

  Pulmologija i tuberkuloza

  2.5

  Pulmologija i tuberkuloza

  2.5

  Izborni kolegiji

  Izvedbeni plan

  ECTS

  Crijevna flora u zdravlju i bolesti

  2.0

  Crijevna flora u zdravlju i bolesti

  2.0

  Epilepsije i epileptički sindromi

  2.0

  Epilepsije i epileptički sindromi

  2.0

  Kongenitalne anomalije probavne cijevi i trbušnog zida

  3.0

  Kongenitalne anomalije probavne cijevi i trbušnog zida

  3.0

  Neuromuskularne bolesti u djece

  1.0

  Neuromuskularne bolesti u djece

  1.0

  Pedijatrijska kardiologija-prirođene srčane grješke

  2.0

  Pedijatrijska kardiologija-prirođene srčane grješke

  2.0