DODATNA NAVIGACIJA

 • Abdominalna kirurgija
 • Alergologija i klinička imunologija
 • Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina kirurških struka
 • Dermatologija i venerologija
 • Dječja i adolescentna psihijatrija
 • Dječja kirurgija
 • Endokrinologija i dijabetologija
 • Epidemiologija
 • Fetalna medicina i opstetricija
 • Fizikalna medicina i rehabilitacija
 • Gastroenterologija
 • Ginekologija i opstetricija
 • Hematologija
 • Hitna medicina
 • Infektologija
 • Internistička onkologija
 • Javno zdravstvo
 • Javnozdravstvena medicina
 • Kardiologija
 • Kardiotorakalna kirurgija
 • Klinička farmakologija s toksikologijom
 • Klinička mikrobiologija
 • Klinička radiologija
 • Laboratorijska imunologija
 • Maksilofacijalna kirurgija
 • Medicina rada i športa
 • Menadžment u zdravstvu
 • Nefrologija
 • Neurokirurgija
 • Neurologija
 • Nuklearna medicina
 • Obiteljska medicina
 • Oftalmologija i optometrija
 • Onkologija i radioterapija
 • Opća interna medicina
 • Opća kirurgija
 • Opće kompetencije liječnika specijalista
 • Ortopedija i traumatologija
 • Otorinolaringologija
 • Patologija i citologija
 • Pedijatrija
 • Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija
 • Psihijatrija
 • Psihoterapija
 • Pulmologija
 • Reumatologija
 • Sudska medicina
 • Školska i adolescentna medicina
 • Transfuzijska medicina
 • Ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu
 • Ultrazvuk u kliničkoj medicini, smjer gastroenterologija i hepatologija
 • Urologija
 • Vaskularna kirurgija
 • Nastavni plan i program

  I. godina


  1. semestar

  Obavezni kolegiji

  Izvedbeni plan

  ECTS

  Anksiozni poremećaji

  2.2

  Bolesti ovisnosti

  2.5

  Etika u psihijatriji

  1.2

  Hitna i krizna stanja u psihijatriji

  1.2

  Opća psihopatologija

  2.0

  Poremećaji ličnosti

  2.2

  Poremećaji raspoloženja

  2.0

  Psihijatrijski intervju i klasifikacijski sustavi

  2.0

  Psihogerijatrija

  1.4

  Psihotični poremećaji

  3.5


  2. semestar

  Obavezni kolegiji

  Izvedbeni plan

  ECTS

  Biologijske metode u liječenju

  3.5

  Biologijske metode u liječenju

  3.5

  Dinamska psihoterapija

  3.6

  Dinamska psihoterapija

  3.6

  Forenzička psihijatrija

  1.2

  Kognitivno-bihevioralna, integrativna i sistemska psihoterapija

  6.5

  Kognitivno-bihevioralna, integrativna i sistemska psihoterapija

  6.5

  Osnove neuroznanosti u psihijatriji

  1.5

  Osnove neuroznanosti u psihijatriji

  1.5

  Poremećaji hranjenja

  1.0

  Poremećaji u dječjoj i adolescentnoj dobi

  2.0

  Socijalna psihijatrija i psihijatrija u zajednici

  1.8

  Socijalna psihijatrija i psihijatrija u zajednici

  1.8

  Suradna psihijatrija

  1.2

  Izborni kolegiji

  Izvedbeni plan

  ECTS

  Kako napisati znanstveni rad u psihijatriji

  1.5

  Kako napisati znanstveni rad u psihijatriji

  1.5

  Kako napisati znanstveni rad u psihijatriji

  1.5

  Kako napisati znanstveni rad u psihijatriji

  1.5

  Povijest psihijatrije

  1.0

  Povijest psihijatrije

  1.0

  Povijest psihijatrije

  1.0

  Povijest psihijatrije

  1.0

  Profesionalne vještine

  2.5

  Profesionalne vještine

  2.5

  Psihijatrija usmjerena prema osobi

  1.0

  Psihijatrija usmjerena prema osobi

  1.0

  Psihijatrija usmjerena prema osobi

  1.0

  Psihijatrija usmjerena prema osobi

  1.0