DODATNA NAVIGACIJA

 • Abdominalna kirurgija
 • Alergologija i klinička imunologija
 • Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina kirurških struka
 • Dermatologija i venerologija
 • Dječja i adolescentna psihijatrija
 • Dječja kirurgija
 • Endokrinologija i dijabetologija
 • Epidemiologija
 • Fetalna medicina i opstetricija
 • Fizikalna medicina i rehabilitacija
 • Gastroenterologija
 • Ginekologija i opstetricija
 • Hematologija
 • Hitna medicina
 • Infektologija
 • Internistička onkologija
 • Javno zdravstvo
 • Javnozdravstvena medicina
 • Kardiologija
 • Kardiotorakalna kirurgija
 • Klinička farmakologija s toksikologijom
 • Klinička mikrobiologija
 • Klinička radiologija
 • Laboratorijska imunologija
 • Maksilofacijalna kirurgija
 • Medicina rada i športa
 • Menadžment u zdravstvu
 • Nefrologija
 • Neurokirurgija
 • Neurologija
 • Nuklearna medicina
 • Obiteljska medicina
 • Oftalmologija i optometrija
 • Onkologija i radioterapija
 • Opća interna medicina
 • Opća kirurgija
 • Opće kompetencije liječnika specijalista
 • Ortopedija i traumatologija
 • Otorinolaringologija
 • Patologija i citologija
 • Pedijatrija
 • Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija
 • Psihijatrija
 • Psihoterapija
 • Pulmologija
 • Reumatologija
 • Sudska medicina
 • Školska i adolescentna medicina
 • Transfuzijska medicina
 • Ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu
 • Ultrazvuk u kliničkoj medicini, smjer gastroenterologija i hepatologija
 • Urologija
 • Vaskularna kirurgija
 • Nastavni plan i program

  I. godina


  1. semestar

  Obavezni kolegiji

  Izvedbeni plan

  ECTS

  Anksiozni poremećaji

  2.2

  Bolesti ovisnosti

  2.5

  Etika u psihijatriji

  1.2

  Hitna i krizna stanja u psihijatriji

  1.2

  Opća psihopatologija

  2.0

  Poremećaji ličnosti

  2.2

  Poremećaji raspoloženja

  2.0

  Psihijatrijski intervju i klasifikacijski sustavi

  2.0

  Psihogerijatrija

  1.4

  Psihotični poremećaji

  3.5


  2. semestar

  Obavezni kolegiji

  Izvedbeni plan

  ECTS

  Biologijske metode u liječenju

  3.5

  Biologijske metode u liječenju

  3.5

  Dinamska psihoterapija

  3.6

  Dinamska psihoterapija

  3.6

  Forenzička psihijatrija

  1.2

  Kognitivno-bihevioralna, integrativna i sistemska psihoterapija

  6.5

  Kognitivno-bihevioralna, integrativna i sistemska psihoterapija

  6.5

  Osnove neuroznanosti u psihijatriji

  1.5

  Osnove neuroznanosti u psihijatriji

  1.5

  Poremećaji hranjenja

  1.0

  Poremećaji u dječjoj i adolescentnoj dobi

  2.0

  Socijalna psihijatrija i psihijatrija u zajednici

  1.8

  Socijalna psihijatrija i psihijatrija u zajednici

  1.8

  Suradna psihijatrija

  1.2

  Izborni kolegiji

  Izvedbeni plan

  ECTS

  Kako napisati znanstveni rad u psihijatriji

  1.5

  Kako napisati znanstveni rad u psihijatriji

  1.5

  Povijest psihijatrije

  1.0

  Povijest psihijatrije

  1.0

  Profesionalne vještine

  2.5

  Profesionalne vještine

  2.5

  Psihijatrija usmjerena prema osobi

  1.0

  Psihijatrija usmjerena prema osobi

  1.0