DODATNA NAVIGACIJA

 • Abdominalna kirurgija
 • Alergologija i klinička imunologija
 • Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina kirurških struka
 • Dermatologija i venerologija
 • Dječja i adolescentna psihijatrija
 • Dječja kirurgija
 • Endokrinologija i dijabetologija
 • Epidemiologija
 • Fetalna medicina i opstetricija
 • Fizikalna medicina i rehabilitacija
 • Gastroenterologija
 • Ginekologija i opstetricija
 • Hematologija
 • Hitna medicina
 • Infektologija
 • Internistička onkologija
 • Javno zdravstvo
 • Javnozdravstvena medicina
 • Kardiologija
 • Kardiotorakalna kirurgija
 • Klinička farmakologija s toksikologijom
 • Klinička mikrobiologija
 • Klinička radiologija
 • Laboratorijska imunologija
 • Maksilofacijalna kirurgija
 • Medicina rada i športa
 • Menadžment u zdravstvu
 • Nefrologija
 • Neurokirurgija
 • Neurologija
 • Nuklearna medicina
 • Obiteljska medicina
 • Oftalmologija i optometrija
 • Onkologija i radioterapija
 • Opća interna medicina
 • Opća kirurgija
 • Opće kompetencije liječnika specijalista
 • Ortopedija i traumatologija
 • Otorinolaringologija
 • Patologija i citologija
 • Pedijatrija
 • Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija
 • Psihijatrija
 • Psihoterapija
 • Pulmologija
 • Reumatologija
 • Sudska medicina
 • Školska i adolescentna medicina
 • Transfuzijska medicina
 • Ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu
 • Ultrazvuk u kliničkoj medicini, smjer gastroenterologija i hepatologija
 • Urologija
 • Vaskularna kirurgija
 • Nastavni plan i program

  I. godina


  1. semestar

  Obavezni kolegiji

  Izvedbeni plan

  ECTS

  Astma i alergijske bolesti dišnog sustava

  2.5

  Astma i alergijske bolesti dišnog sustava

  2.5

  Astma i alergijske bolesti dišnog sustava

  2.5

  Astma i alergijske bolesti dišnog sustava

  2.5

  Endoskopija u pulmologiji

  2.5

  Endoskopija u pulmologiji

  2.5

  Endoskopija u pulmologiji

  2.5

  Endoskopija u pulmologiji

  2.5

  Epidemiologija i prevencija respiratornih bolesti

  1.5

  Epidemiologija i prevencija respiratornih bolesti

  1.5

  Epidemiologija i prevencija respiratornih bolesti

  1.5

  Epidemiologija i prevencija respiratornih bolesti

  1.5

  Funkcijska dijagnostika u pulmologiji

  2.5

  Funkcijska dijagnostika u pulmologiji

  2.5

  Funkcijska dijagnostika u pulmologiji

  2.5

  Funkcijska dijagnostika u pulmologiji

  2.5

  Kronična opstruktivna plućna bolest

  2.5

  Kronična opstruktivna plućna bolest

  2.5

  Kronična opstruktivna plućna bolest

  2.5

  Kronična opstruktivna plućna bolest

  2.5

  Mikrobiologija u pulmologiji

  1.5

  Mikrobiologija u pulmologiji

  1.5

  Mikrobiologija u pulmologiji

  1.5

  Mikrobiologija u pulmologiji

  1.5

  Patohistološka, citološka i molekularna dijagnostika u pulmologiji

  2.0

  Patohistološka, citološka i molekularna dijagnostika u pulmologiji

  2.0

  Patohistološka, citološka i molekularna dijagnostika u pulmologiji

  2.0

  Patohistološka, citološka i molekularna dijagnostika u pulmologiji

  2.0

  Slikovne metode u pulmologiji

  2.0

  Slikovne metode u pulmologiji

  2.0

  Slikovne metode u pulmologiji

  2.0

  Slikovne metode u pulmologiji

  2.0

  Torakalna kirurgija

  2.0

  Torakalna kirurgija

  2.0

  Torakalna kirurgija

  2.0

  Torakalna kirurgija

  2.0


  2. semestar

  Obavezni kolegiji

  Izvedbeni plan

  ECTS

  Bolesti plućne cirkulacije

  3.0

  Bolesti plućne cirkulacije

  3.0

  Bolesti plućne cirkulacije

  3.0

  Bolesti plućne cirkulacije

  3.0

  Difuzne bolesti plućnog parenhima

  2.5

  Difuzne bolesti plućnog parenhima

  2.5

  Difuzne bolesti plućnog parenhima

  2.5

  Difuzne bolesti plućnog parenhima

  2.5

  Hitna stanja u pulmologiji

  3.0

  Hitna stanja u pulmologiji

  3.0

  Hitna stanja u pulmologiji

  3.0

  Hitna stanja u pulmologiji

  3.0

  Karcinom pluća

  2.5

  Karcinom pluća

  2.5

  Karcinom pluća

  2.5

  Karcinom pluća

  2.5

  Ostali torakalni tumori

  2.0

  Ostali torakalni tumori

  2.0

  Ostali torakalni tumori

  2.0

  Ostali torakalni tumori

  2.0

  Poremećaji disanja u spavanju

  2.0

  Poremećaji disanja u spavanju

  2.0

  Poremećaji disanja u spavanju

  2.0

  Poremećaji disanja u spavanju

  2.0

  Rehabilitacija respiratornih bolesnika

  2.0

  Rehabilitacija respiratornih bolesnika

  2.0

  Rehabilitacija respiratornih bolesnika

  2.0

  Rehabilitacija respiratornih bolesnika

  2.0

  Respiracijska insuficijencija

  2.5

  Respiracijska insuficijencija

  2.5

  Respiracijska insuficijencija

  2.5

  Respiracijska insuficijencija

  2.5

  Respiracijske infekcije

  2.5

  Respiracijske infekcije

  2.5

  Respiracijske infekcije

  2.5

  Respiracijske infekcije

  2.5

  Transplantacija pluća

  2.0

  Transplantacija pluća

  2.0

  Transplantacija pluća

  2.0

  Transplantacija pluća

  2.0

  Tuberkuloza i ostale mikobakterioze

  2.0

  Tuberkuloza i ostale mikobakterioze

  2.0

  Tuberkuloza i ostale mikobakterioze

  2.0

  Tuberkuloza i ostale mikobakterioze

  2.0