DODATNA NAVIGACIJA

 • Abdominalna kirurgija
 • Alergologija i klinička imunologija
 • Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina kirurških struka
 • Dermatologija i venerologija
 • Dječja i adolescentna psihijatrija
 • Dječja kirurgija
 • Endokrinologija i dijabetologija
 • Epidemiologija
 • Fetalna medicina i opstetricija
 • Fizikalna medicina i rehabilitacija
 • Gastroenterologija
 • Ginekologija i opstetricija
 • Hematologija
 • Hitna medicina
 • Infektologija
 • Internistička onkologija
 • Javno zdravstvo
 • Javnozdravstvena medicina
 • Kardiologija
 • Kardiotorakalna kirurgija
 • Klinička farmakologija s toksikologijom
 • Klinička mikrobiologija
 • Klinička radiologija
 • Laboratorijska imunologija
 • Maksilofacijalna kirurgija
 • Medicina rada i športa
 • Menadžment u zdravstvu
 • Nefrologija
 • Neurokirurgija
 • Neurologija
 • Nuklearna medicina
 • Obiteljska medicina
 • Oftalmologija i optometrija
 • Onkologija i radioterapija
 • Opća interna medicina
 • Opća kirurgija
 • Opće kompetencije liječnika specijalista
 • Ortopedija i traumatologija
 • Otorinolaringologija
 • Patologija i citologija
 • Pedijatrija
 • Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija
 • Psihijatrija
 • Psihoterapija
 • Pulmologija
 • Reumatologija
 • Sudska medicina
 • Školska i adolescentna medicina
 • Transfuzijska medicina
 • Ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu
 • Ultrazvuk u kliničkoj medicini, smjer gastroenterologija i hepatologija
 • Urologija
 • Vaskularna kirurgija
 • Nastavni plan i program

  I. godina


  1. semestar

  Obavezni kolegiji

  Izvedbeni plan

  ECTS

  Epidemiologija

  4.0

  Ginekologija dječje i adolescentne dobi

  2.0

  Metodika zdravstvenog odgoja

  3.0

  Ortopedski problemi dječje i adolescentne dobi

  1.0

  Otorinolaringologija dječje i adolescentne dobi

  1.0

  Rast i razvoj djeteta

  3.0

  Socijalna medicina i organizacija zdravstvene zaštite

  3.0

  Specifičnosti zdravstvene zaštite djece i adolescenata s kroničnim i trajnim bolestima

  2.0

  Zaštita vida školske djece i mladeži

  1.0

  Izborni kolegiji

  Izvedbeni plan

  ECTS

  Medicinska i zdravstvena statistika

  2.0

  Medicinska sociologija i ekonomika u zdravstvu

  1.0

  Medicinska sociologija i ekonomika u zdravstvu

  1.0

  Odabrana poglavlja iz medicinske informatike

  2.0

  Struktura, metodologija i funkcioniranje znanstvenog rada 1

  5.0

  Struktura, metodologija i funkcioniranje znanstvenog rada 1

  5.0

  Zdravstvena ekologija i zdravstvena zaštita radnika

  2.0


  2. semestar

  Obavezni kolegiji

  Izvedbeni plan

  ECTS

  Zaštita mentalnog zdravlja djece i mladeži

  4.0

  Zdravstvena zaštita školske djece i mladih

  13.0

  Izborni kolegiji

  Izvedbeni plan

  ECTS

  Kineziologija športa

  2.0

  Nasilje kao javnozdravstveni problem

  2.0

  Nasilje kao javnozdravstveni problem

  2.0

  Racionalna farmakoterapija

  2.0

  Racionalna farmakoterapija

  2.0

  Sportska medicina

  3.0