DODATNA NAVIGACIJA

 • Abdominalna kirurgija
 • Alergologija i klinička imunologija
 • Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina kirurških struka
 • Dermatologija i venerologija
 • Dječja i adolescentna psihijatrija
 • Dječja kirurgija
 • Endokrinologija i dijabetologija
 • Epidemiologija
 • Fetalna medicina i opstetricija
 • Fizikalna medicina i rehabilitacija
 • Gastroenterologija
 • Ginekologija i opstetricija
 • Hematologija
 • Hitna medicina
 • Infektologija
 • Internistička onkologija
 • Javno zdravstvo
 • Javnozdravstvena medicina
 • Kardiologija
 • Kardiotorakalna kirurgija
 • Klinička farmakologija s toksikologijom
 • Klinička mikrobiologija
 • Klinička radiologija
 • Laboratorijska imunologija
 • Maksilofacijalna kirurgija
 • Medicina rada i športa
 • Menadžment u zdravstvu
 • Nefrologija
 • Neurokirurgija
 • Neurologija
 • Nuklearna medicina
 • Obiteljska medicina
 • Oftalmologija i optometrija
 • Onkologija i radioterapija
 • Opća interna medicina
 • Opća kirurgija
 • Opće kompetencije liječnika specijalista
 • Ortopedija i traumatologija
 • Otorinolaringologija
 • Patologija i citologija
 • Pedijatrija
 • Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija
 • Psihijatrija
 • Psihoterapija
 • Pulmologija
 • Reumatologija
 • Sudska medicina
 • Školska i adolescentna medicina
 • Transfuzijska medicina
 • Ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu
 • Ultrazvuk u kliničkoj medicini, smjer gastroenterologija i hepatologija
 • Urologija
 • Vaskularna kirurgija
 • Nastavni plan i program

  I. godina


  1. semestar

  Obavezni kolegiji

  Izvedbeni plan

  ECTS

  Epidemiologija

  4.0

  Ginekologija dječje i adolescentne dobi

  2.0

  Metodika zdravstvenog odgoja

  3.0

  Ortopedski problemi dječje i adolescentne dobi

  1.0

  Otorinolaringologija dječje i adolescentne dobi

  1.0

  Rast i razvoj djeteta

  3.0

  Socijalna medicina i organizacija zdravstvene zaštite

  3.0

  Specifičnosti zdravstvene zaštite djece i adolescenata s kroničnim i trajnim bolestima

  2.0

  Zaštita vida školske djece i mladeži

  1.0

  Izborni kolegiji

  Izvedbeni plan

  ECTS

  Medicinska i zdravstvena statistika

  2.0

  Medicinska sociologija i ekonomika u zdravstvu

  1.0

  Medicinska sociologija i ekonomika u zdravstvu

  1.0

  Medicinska sociologija i ekonomika u zdravstvu

  1.0

  Medicinska sociologija i ekonomika u zdravstvu

  1.0

  Odabrana poglavlja iz medicinske informatike

  2.0

  Struktura, metodologija i funkcioniranje znanstvenog rada 1

  5.0

  Struktura, metodologija i funkcioniranje znanstvenog rada 1

  5.0

  Struktura, metodologija i funkcioniranje znanstvenog rada 1

  5.0

  Struktura, metodologija i funkcioniranje znanstvenog rada 1

  5.0

  Zdravstvena ekologija i zdravstvena zaštita radnika

  2.0


  2. semestar

  Obavezni kolegiji

  Izvedbeni plan

  ECTS

  Zaštita mentalnog zdravlja djece i mladeži

  4.0

  Zdravstvena zaštita školske djece i mladih

  13.0

  Izborni kolegiji

  Izvedbeni plan

  ECTS

  Kineziologija športa

  2.0

  Nasilje kao javnozdravstveni problem

  2.0

  Nasilje kao javnozdravstveni problem

  2.0

  Nasilje kao javnozdravstveni problem

  2.0

  Nasilje kao javnozdravstveni problem

  2.0

  Racionalna farmakoterapija

  2.0

  Racionalna farmakoterapija

  2.0

  Racionalna farmakoterapija

  2.0

  Racionalna farmakoterapija

  2.0

  Sportska medicina

  3.0