DODATNA NAVIGACIJA

 • Abdominalna kirurgija
 • Alergologija i klinička imunologija
 • Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina kirurških struka
 • Dermatologija i venerologija
 • Dječja i adolescentna psihijatrija
 • Dječja kirurgija
 • Endokrinologija i dijabetologija
 • Epidemiologija
 • Fetalna medicina i opstetricija
 • Fizikalna medicina i rehabilitacija
 • Gastroenterologija
 • Ginekologija i opstetricija
 • Hematologija
 • Hitna medicina
 • Infektologija
 • Internistička onkologija
 • Javno zdravstvo
 • Javnozdravstvena medicina
 • Kardiologija
 • Kardiotorakalna kirurgija
 • Klinička farmakologija s toksikologijom
 • Klinička mikrobiologija
 • Klinička radiologija
 • Laboratorijska imunologija
 • Maksilofacijalna kirurgija
 • Medicina rada i športa
 • Menadžment u zdravstvu
 • Nefrologija
 • Neurokirurgija
 • Neurologija
 • Nuklearna medicina
 • Obiteljska medicina
 • Oftalmologija i optometrija
 • Onkologija i radioterapija
 • Opća interna medicina
 • Opća kirurgija
 • Opće kompetencije liječnika specijalista
 • Ortopedija i traumatologija
 • Otorinolaringologija
 • Patologija i citologija
 • Pedijatrija
 • Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija
 • Psihijatrija
 • Psihoterapija
 • Pulmologija
 • Reumatologija
 • Sudska medicina
 • Školska i adolescentna medicina
 • Transfuzijska medicina
 • Ultrazvuk u ginekologiji i porodništvu
 • Ultrazvuk u kliničkoj medicini, smjer gastroenterologija i hepatologija
 • Urologija
 • Vaskularna kirurgija
 • Nastavni plan i program

  I. godina


  1. semestar

  Obavezni kolegiji

  Izvedbeni plan

  ECTS

  Klinička farmakologija urogenitalnog sustava

  1.0

  Klinička farmakologija urogenitalnog sustava

  1.0

  Klinička farmakologija urogenitalnog sustava

  1.0

  Klinička farmakologija urogenitalnog sustava

  1.0

  Nuklearnomedicinske pretrage u urologiji

  2.0

  Nuklearnomedicinske pretrage u urologiji

  2.0

  Nuklearnomedicinske pretrage u urologiji

  2.0

  Nuklearnomedicinske pretrage u urologiji

  2.0

  Odabrana poglavlja anatomije urogenitalnog sustava

  2.0

  Odabrana poglavlja anatomije urogenitalnog sustava

  2.0

  Odabrana poglavlja anatomije urogenitalnog sustava

  2.0

  Odabrana poglavlja anatomije urogenitalnog sustava

  2.0

  Odabrana poglavlja fiziologije urogenitalnog sustava

  2.0

  Odabrana poglavlja fiziologije urogenitalnog sustava

  2.0

  Odabrana poglavlja fiziologije urogenitalnog sustava

  2.0

  Odabrana poglavlja fiziologije urogenitalnog sustava

  2.0

  Odabrana poglavlja građe i razvitka urogenitalnog sustava

  2.0

  Odabrana poglavlja građe i razvitka urogenitalnog sustava

  2.0

  Odabrana poglavlja iz kliničke mikrobiologije

  1.0

  Odabrana poglavlja iz kliničke mikrobiologije

  1.0

  Odabrana poglavlja iz kliničke mikrobiologije

  1.0

  Odabrana poglavlja iz kliničke mikrobiologije

  1.0

  Odabrana poglavlja nefrologije

  2.0

  Odabrana poglavlja nefrologije

  2.0

  Odabrana poglavlja nefrologije

  2.0

  Odabrana poglavlja nefrologije

  2.0

  Odabrana poglavlja patofiziologije urogenitalnog sustava

  2.0

  Odabrana poglavlja patofiziologije urogenitalnog sustava

  2.0

  Odabrana poglavlja patofiziologije urogenitalnog sustava

  2.0

  Odabrana poglavlja patofiziologije urogenitalnog sustava

  2.0

  Odabrana poglavlja patološke morfologije muških spolnih organa i mokraćnog sustava

  2.0

  Odabrana poglavlja patološke morfologije muških spolnih organa i mokraćnog sustava

  2.0

  Odabrana poglavlja patološke morfologije muških spolnih organa i mokraćnog sustava

  2.0

  Odabrana poglavlja patološke morfologije muških spolnih organa i mokraćnog sustava

  2.0

  Radiološka i ultrazvučna dijagnostika i intervencijska radiologija u urologiji

  2.0

  Radiološka i ultrazvučna dijagnostika i intervencijska radiologija u urologiji

  2.0

  Radiološka i ultrazvučna dijagnostika i intervencijska radiologija u urologiji

  2.0

  Radiološka i ultrazvučna dijagnostika i intervencijska radiologija u urologiji

  2.0


  2. semestar

  Obavezni kolegiji

  Izvedbeni plan

  ECTS

  Bolesti nadbubrežne žlijezde

  2.0

  Bolesti nadbubrežne žlijezde

  2.0

  Bolesti nadbubrežne žlijezde

  2.0

  Bolesti nadbubrežne žlijezde

  2.0

  Dijaliza

  2.0

  Dijaliza

  2.0

  Dijaliza

  2.0

  Dijaliza

  2.0

  Kemoterapija i radioterapija tumora u urologiji

  2.0

  Kemoterapija i radioterapija tumora u urologiji

  2.0

  Kemoterapija i radioterapija tumora u urologiji

  2.0

  Kemoterapija i radioterapija tumora u urologiji

  2.0

  Minimalno invazivni zahvati u urologiji i nove tehnologije

  5.0

  Minimalno invazivni zahvati u urologiji i nove tehnologije

  5.0

  Minimalno invazivni zahvati u urologiji i nove tehnologije

  5.0

  Minimalno invazivni zahvati u urologiji i nove tehnologije

  5.0

  Otkrivanje i dijagnostički postupci te terapija kod karcinoma prostate

  2.0

  Otkrivanje i dijagnostički postupci te terapija kod karcinoma prostate

  2.0

  Otkrivanje i dijagnostički postupci te terapija kod karcinoma prostate

  2.0

  Otkrivanje i dijagnostički postupci te terapija kod karcinoma prostate

  2.0

  Transplantacija bubrega i eksplantacija organa

  2.0

  Transplantacija bubrega i eksplantacija organa

  2.0

  Transplantacija bubrega i eksplantacija organa

  2.0

  Transplantacija bubrega i eksplantacija organa

  2.0

  Urodinamika i andrologija

  2.0

  Urodinamika i andrologija

  2.0

  Urodinamika i andrologija

  2.0

  Urodinamika i andrologija

  2.0

  Urogenitalna trauma

  2.0

  Urogenitalna trauma

  2.0

  Urogenitalna trauma

  2.0

  Urogenitalna trauma

  2.0

  Uroginekologija

  2.0

  Uroginekologija

  2.0

  Uroginekologija

  2.0

  Uroginekologija

  2.0

  Urolitijaza-dijagnostika i terapija

  2.0

  Urolitijaza-dijagnostika i terapija

  2.0

  Urolitijaza-dijagnostika i terapija

  2.0

  Urolitijaza-dijagnostika i terapija

  2.0

  Urologija dječje dobi

  2.0

  Urologija dječje dobi

  2.0

  Urologija dječje dobi

  2.0

  Urologija dječje dobi

  2.0

  Urološka onkologija-kirurški aspekti

  2.0

  Urološka onkologija-kirurški aspekti

  2.0

  Urološka onkologija-kirurški aspekti

  2.0

  Urološka onkologija-kirurški aspekti

  2.0