[TEČAJ] Umijeće medicinske nastave – prijave

Objavljeno 28.09.2017.

Tečaj „Umijeće medicinske nastave“ za osposobljavanje nastavnika medicinskih fakulteta u kompetencijama planiranja, izvedbe i vrednovanja nastave, održat će se u Zagrebu od 23. do 29. listopada 2017. godine na Školi narodnog zdravlja “Andrija Štampar” u Zagrebu. Prijave traju do 10. listopada 2017. godine.

Sve informacije i prijave na mail gpavleko@snz.hr (prof. dr. sc. Gordana Pavleković).