Proces prijave i upisa

Upis na Medicinski fakultet 2015./2016.

 

Kandidati koji su stekli pravo upisa moraju na upis doći osobno, prema rasporedu:

 • 23.07.2015. – mjesta na rang listi 1-60 od 9,00 do 13,00 sati, soba 121
 • 24.07.2015. – mjesta na rang listi 61-120 od 9,00 do 13,00 sati, soba 121
 • 27.07.2015. – mjesta na rang listi 121-180 od 9,00 do 13,00 sati, soba 121
 • 28.07.2015. – mjesta na rang listi 181-240 od 9,00 do 13,00 sati, soba 121
 • 29.07.2015. – mjesta na rang listi 241-300 od 9,00 do 13,00 sati, soba 121

 

Potrebni dokumenti:

 1. Dvije fotografije veličine 4×6 cm
 2. Administrativna taksa – 20 kn
 3. Originalne svjedodžbe sva četiri razreda i maturalna svjedodžba
 4. Domovnica – original ili izvadak iz e-matice
 5. Rodni list – original ili izvadak iz e-matice rođenih
 6. Pristupnici koji su srednje obrazovanje završili u inozemstvu, moraju priložiti i rješenje o ekvivalenciji

 

Tijek upisa na medicinski fakultet

Od 8,00 sati

Ispred referade fakulteta – I. kat

 • preuzeti račun za troškove upisa (ukupno 446,69 kn), te uplatiti u pošti, fini ili banci
 • preuzeti upisne formulare I indeks

 

Od 9,00 sati

Studentska referada – soba 121 (I. kat) – ispred preuzeti listić za red

 • ispuniti prvu stranicu indexa
 • nalijepiti sliku u index I na matični list
 • ispuniti ostale formulare
 • predati index I ostale dokumente
 • predati uplatnicu
 • preuzeti uputnicu za stručnu praksu
 • preuzeti šifru za studomat

 

Na studomatu (samostojeći kompjutori na hodniku – I. kat)

 • potvrde o upisu se podižu samo ako je potrebno, istu radnju moguće je obaviti i kasnije (npr. u rujnu ili listopadu)
 • ispisati potvrde o upisu (npr. za zdravstveno osiguranje, smještaj u studentski dom, stipendije itd.); potvrde podižete u studentskoj referadi

 

Molimo buduće studente da iskoriste mogućnost unosa slike za X-icu na Postani student.