Klinička mikrobiologija

Za doktore medicine s jednom godinom specijalizacije iz Kliničke mikrobiologije.