Školska i adolescentna medicina

Za doktore medicine s položenim stručnim ispitom ili specijalizante školske medicine ili školske i adolescentne medicine (liječnici specijalisti pedijatrije i obiteljske medicine kao dio subspecijalističkog usavršavanja).