Ultrazvuk u kliničkoj medicini, smjer gastroenterologija i hepatologija

Za doktore medicine s položenim državnim ispitom.