Upisi na doktorski studij 2015./2016.

Objavljeno 07.09.2015.

Upisi u II. i III. godinu doktorskog studija

19.10. – 30.10.2015., 9.00 – 15.00 sati,
Odsjek za poslijediplomsku nastavu, soba 116, gđa. Anite Putrić.

Pravo na upis u drugu godinu ostvaruju doktorandi koji imaju prijavljen prijedlog doktorskog rada, podnesena izvješća o radu mentora i doktoranda te odslušanu nastavu I. godine studija (svi potpisi).

Pravo na upis u treću godinu ostvaruju doktorandi koji imaju odluku Fakultetskog vijeća o prihvaćenom prijedlogu doktorskog rada, podnesena izvješća o radu mentora i doktoranda te odslušanu nastavu II. godine studija (svi potpisi).

Doktorandi upisne materijale mogu početkom listopada zatražiti osobno ili putem e-maila na Odsjeku za poslijediplomsku nastavu na anita.putric@mef.hr. Molimo obavezno navesti poštansku adresu kako bi upisne materijale mogli poslati poštom.

Poveznice, obrasci i upute za prijavu prijedloga doktorskog rada i podnošenje izvješća o radu mentora i doktoranada možete pronaći ovdje.

Napomena: Studenti koji su pauzirali u studiranju mogu upisati sljedeću studijsku godinu u navedenim rokovima uz prethodno predanu molbu za nastavak studija. Molbu je potrebno nasloviti na prodekana za poslijediplomsku nastavu prof.dr.sc. Dragu Batinića i priložiti joj kopiju indeksa (sve ispunjene stranice) te potvrdu o uplati 300,00 kuna (račun prethodno zatražiti kod gđe Anite Putrić).