Kardiovaskularni rizici u školske djece i mladih

 

VODITELJ PROJEKTA: prof.dr.sc. Vesna Jureša

 

Ključno polazišne spoznaje: Kardiovaskularne bolesti (KVB) su vodeći uzrok pobola i smrtnosti u nas i svijetu. Danas su poznati mnogi čimbenici rizika za KVB: prekomjerna tjelesna težina, pušenje, tjelesna neaktivnost, povišen krvni tlak i drugi. Većina ovih rizika stječe se mladenačkoj dobi i stoga je programe za suzbijanje KVB potrebno započeti što ranije. Preduvjet valjanih preventivnih programa je praćenje rasta, razvoja, životnih navika i ponašanja školske djece i mladih relevantnih za KVB. Za procjenu pojedinih rizika potrebno je izraditi centilne krivulje za tjelesnu visinu, tjelesnu težinu, uhranjenost i krvni tlak temeljem sustavnih mjerenja djece svakih 5 do 10 godina uz praćenje promjena životnih navika i ponašanja te evaluaciju provedenih preventivnih postupaka.

 

Ciljevi i hipoteza:
Ciljevi istraživanja su: Izraditi centilne krivulje za tjelesnu visinu, tjelesnu težinu, indeks tjelesne mase i krvni tlak za djecu od 6,5 do 18,5 godina u Hrvatskoj; Predložiti postupak probira kojim će se u populaciji zdrave djece i mladih prepoznati oni s povećanim rizikom za KVB i uključiti ih u odgovarajuće preventivne programe; Prepoznati klastere KVR u djece; Izraditi model intervencije za prevenciju KVB u školskoj medicini.

Hipoteze:

  1. U našoj populaciji su prisutne pozitivne sekularne promjene rasta, što znači da je svaki novi naraštaj viši od prethodnog, radi čega je potrebno mijenjati postojeće kriterije za procjenu rasta i razvoja djece i mladih, uključujući tjelesnu uhranjenosti i krvni tlak
  2. Probirom (skriningom) moguće je prepoznati djecu i mlade s KVR. Očekivani rezultati: Prepoznavanje klastera KVR u pojedinim skupinama školske djece i mladih, uspostavljanje protokola ranog otkrivanja KVR i postupnika u slučaju otkrivanja djece i mladih s KVR. Procijeniti je li došlo do promjena klastera KVR u školske djece i mladih koja su uključena u preventivne programe ili terpijski program.

 

Način provjere rezultata: Evaluacija tijekom provedbe te po završetku projekta.
Rezultati će biti objavljeni u javnozdravstvenim časopisima, a konačni izvještaj u znanstvenoj knjizi.

Važnost predloženog istraživanja:
Stvaranje nacionalnog javno zdravstvenog programa za školsku djecu i mlade za smanjenje rizika za KVB. Preporuke za razvoj postupnika za rad sa školskom djecom i mladima s KVR te javnozdravstvenih programa koji zajednički provode zdravstvo i prosvjeta u suradnji s roditeljima i lokalnom zajednicom. Ovaj model je primjenljiv i u drugim zemljama.

 

PRELIMINARNI REZULTATI:

HRVATSKE REFERENTNE VRIJEDNOSTI TJELESNE MASE, TJELESNE VISINE I INDEKSA TJELESNE MASE KOD DJEČAKA I DJEVOJČICA U DOBI OD 6,5 DO 18,5 GODINA

CROATIAN REFERENCE VALUES FOR WEIGHT, HEIGHT, BODY MASS INDEX FOR BOYS AND GIRLS 6.5 TO 18,5 YEARS OF AGE

Autori: Vesna Jureša, Vera Musil i Mirjana Kujundžić Tiljak

 

Hrvatske referentne vrijednosti tjelesne mase dječaka u dobi od 6,5 do 18,5 godina / Croatian reference values for weight for boys 6.5 to 18.5 years of ageHrvatske referentne vrijednosti tjelesne mase djevojčica u dobi od 6,5 do 18,5 godina / Croatian reference values for weight for girls 6.5 to 18.5 years of ageHrvatske referentne vrijednosti tjelesne visine dječaka u dobi od 6,5 do 18,5 godina / Croatian reference values for height for boys 6.5 to 18.5 years of ageHrvatske referentne vrijednosti tjelesne visine djevojčica u dobi od 6,5 do 18,5 godina / Croatian reference values for height for grls 6.5 to 18.5 years of ageHrvatske referentne vrijednosti indeksa tjelesne mase dječaka u dobi od 6,5 do 18,5 godina / Croatian reference values for body mass index for boys 6.5 to 18.5 years of ageHrvatske referentne vrijednosti indeksa tjelesne mase djevojčica u dobi od 6,5 do 18,5 godina / Croatian reference values for body mass index for girls 6.5 to 18.5 years of age

 

* The chards were derived using Cole’s LMS method, which adjusted the BMI distribution for skewnees and allows BMI in individual subject to be expressed as an exact centile or SD score.