Obrasci i upute

Slikovni prikaz postupka stjecanja ak. stupnja doktora znanosti od prijave prijedloga disertacije do promocije

The process of acquisition of doctoral degree

Obrasci za prijavu prijedloga disertacije koja će se pisati na hrvatskom jeziku

VAŽNO! Prije predaje prijedloga disertacije obavezno se javiti u Ured za doktorate gđi. Maji Budanko radi izdavanja računa za uslugu pokretanja postupka stjecanja akademskog stupnja doktora znanosti

DR.SC.-01A

Uputa za ispunjavanje obrasca DR.SC.-01A 

DR.SC.-01B

Uputa za ispunjavanje obrasca Dr.SC.-01B

DR.SC.-02

Uputa za ispunjavanje obrasca DR.SC.-02

Upute o postupku javne rasprave o prijedlogu doktorskog rada

Dužnosti mentora i doktoranda*

*Mentor i kandidat dužni su kod prijave teme predati potpisane ove obrasce.

Upute Povjerenstvima za ocjenu i obranu disertacije

Upute za tehničku opremu i izradu disertacije

Izjava o izvornosti/Declaration of originality

Forms for thesis proposal written in English

IMPORTANT! Before submitting the thesis proposal, candidates must contact the Office for doctoral theses, Mrs. Maja Budanko to receive the invoice for starting the procedure of obtaining the PhD degree

DR SC 1A – eng

Instructions for completion of FORM DR.SC.-01A

DR SC 1B – eng

Instructions for completion of FORM DR.SC.-01B

DR SC 02-eng

Instructions for completion of FORM DR.SC.-02

Duties of supervisors and doctorands – English*

*The supervisor and the candidate are required to submit the signed forms when sending  in the documentation for the application for the proposal of the Doctoral thesis.

Instructions for thesis evaluation and defence

Instructions on preparing the PhD thesis for printing and binding