Rektorove i Dekanove nagrade

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za ak.god. 2018/2019

krajnji rok za  predaju radova našem Povjerenstvu za znanstveni rad studenata je    

četvrtak, 02. svibnja 2019. do 15.00 sati

(u studentsku referadu, gđi. Ljiljani Lekić, s naznakom za Povjerenstvo za znanstveni rad studenata – rad za natječaj za Rektorovu nagradu).

Isto tako Vas molimo da  PAŽLJIVO i studenti i mentori prouče ove priložene upute za prijavu i pisanje rada!

 Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade 2018_2019

Pravilnik o dodjeli Rektorove nagrade

Pravila za prijavu i kriteriji vrednovanja izvrsnosti radova predloženih za Rektorovu nagradu

Upute za pisanje i tehničko opremanje studentskih radova predloženih za Rektorovu nagradu

 

Upute kandidatima za intervju

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za ak.god. 2017/2018

Krajnji rok za  predaju radova Povjerenstvu za znanstveni rad studenata je
Četvrtak, 03. svibnja 2018. do 15.00 sati
(u studentsku referadu, gđi. Ljiljani Lekić, s naznakom za Povjerenstvo za znanstveni rad studenata – rad za natječaj za Rektorovu nagradu).
Isto tako Vas molimo da  PAŽLJIVO i studenti i mentori prouče ove priložene upute za prijavu i pisanje rada!

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade akad.god. 2017_2018

Odluka o mentoru

Pravila za prijavu i kriteriji vrednovanja izvrsnosti radova predloženih za Rektorovu nagradu

Pravilnik o dodjeli Rektorove nagrade – pročišćeni tekst

Upute za pisanje i tehničko opremanje studentskih radova predloženih za Rektorovu nagradu

_________________________________________________________________________________________________________________

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za ak.god. 2016/2017

Krajnji rok za  predaju radova Povjerenstvu za znanstveni rad studenata je
Četvrtak, 27. travnja 2017. do 15.00 sati
(u studentsku referadu, gđi. Ljiljani Lekić, s naznakom za Povjerenstvo za znanstveni rad studenata – rad za natječaj za Rektorovu nagradu).
Isto tako Vas molimo da  PAŽLJIVO i studenti i mentori prouče ove priložene upute za prijavu i pisanje rada!

Tekst Natječaja

Odluka o mentoru

Pravila za prijavu i kriteriji vrednovanja izvrsnosti radova predloženih za Rektorovu nagradu

Pravilnik o dodjeli Rektorove nagrade – procisceni tekst veljaca 2016

Upute za pisanje i tehničko opremanje studentskih radova predloženih za Rektorovu nagradu

________________________________________________________________________

Krajnji rok za  predaju radova našem Povjerenstvu za znanstveni rad studenata je
  Četvrtak
, 28. travnja 2016. do 15.00 sati
(u studentsku referadu, gđi. Ljiljani Lekić, s naznakom za Povjerenstvo za znanstveni rad studenata – rad za natječaj za Rektorovu nagradu).
Isto tako Vas molimo da  PAŽLJIVO i studenti i mentori prouče ove priložene upute za prijavu i pisanje rada!

Prilozi:

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akad. god. 2015_2016

Pravila za prijavu i kriteriji vrednovanja izvrsnosti radova predloženih za Rektorovu nagradu

Pravilnik o dodjeli Rektorove nagrade – procisceni tekst veljača 2016

Upute za pisanje i tehničko opremanje studentskih radova predloženih za Rektorovu nagradu

Rok za predaju radova Mef SuZg

Odluka Mentor – Mef SuZg