Specijalistički

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET  raspisuje NATJEČAJ ZA UPIS NA SVEUČILIŠNE POSLIJEDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE U AKADEMSKOJ GODINI 2020./2021.  Abdominalna kirurgija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz abdominalne kirurgije Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine Dermatologija … Nastavi čitati Specijalistički