Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studenti, nastavnici i ostali zaposlenici koji imaju simptome infekcije ili dokazanu bolest COVID-19 ili su bili u bliskom kontaktu s oboljelim osobama moraju se obvezno javiti elektroničkom poštom na adresu: covid-mef@mef.hr. Molimo studente, prilikom prijave obvezno ispunite i priložite svojem e-mailu upitnik koji se nalazi ovdje.

Specijalistički

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET raspisuje

NATJEČAJ ZA UPIS NA SVEUČILIŠNE POSLIJEDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE U AKADEMSKOJ GODINI 2022./2023. 

 1. Abdominalna kirurgija - za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz abdominalne kirurgije
 2. Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina - za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine
 3. Dermatologija i venerologija – za doktore medicine sa završenom prvom godinom specijalizacije iz dermatologije i venerologije
 4. Dječja i adolescentna psihijatrija – za specijalizante dječje i adolescentne psihijatrije, specijalizante psihijatrije, specijaliste psihijatrije i subspecijalizante dječje i adolescentne psihijatrije
 5. Dječja kirurgija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz dječje kirurgije. Poželjno je da su pristupnici završili najmanje jednu godinu specijalističkog programa
 6. Endokrinologija i dijabetologija - za doktore medicine sa završene dvije godine specijalizacije iz endokrinologije i dijabetologije i specijaliste interne medicine koji se nalaze na subspecijalizaciji iz endokrinologije i dijabetologije
 7. Fetalna medicina i opstetricija - za doktore medicine na specijalističkom usavršavanju iz ginekologije i opstetricije, pedijatrije, patologije ili anesteziologije i za doktore medicine na subspecijalističkom usavršavanju iz fetalne medicine i opstetricije i neonatologije
 8. Hitna medicina - za doktore medicine i specijalizante hitne medicine koji se nalaze na višim godinama specijalizacije (do 30 polaznika)
 9. Infektologija – za doktore medicine s odobrenom specijalizacijom iz infektologije. Poželjno je (ali nije uvjet) da su pristupnici u drugoj ili višoj godini specijalističkog usavršavanja
 10. Internistička onkologija – a. – za doktore medicine koji se nalaze u drugoj polovici specijalističkog usavršavanja iz internističke onkologije, odnosno koji su završili najmanje 2,5 godine specijalističkog programa, b. – za doktore medicine-specijaliste koji se nalaze na usavršavanju iz užih specijalizacija: internistička onkologija, kirurška onkologija, ginekološka onkologija, pedijatrijska hematologija i onkologija, dermatološka onkologija, urološka onkologija, koji se žele dodatno usavršavati, c. – za specijaliste obiteljske medicine ili doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz obiteljske medicine koji se žele dodatno educirati iz područja onkologije
 11. Javno zdravstvo – za kandidate sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem iz akademskih područja biomedicinskih i prirodnih znanosti (medicina, stomatologija, veterina, farmacija, sestrinstvo, biologija ili druge prirodne znanosti) ili društvenih znanosti (ekonomija, pravo, socijalni rad, psihologija, političke znanosti ili druge društvene znanosti) ili tehničkih znanosti (arhitektura, građevina i sl.). Preduvjet za prijem na studij je pasivno znanje engleskog jezika i poznavanje rada na računalu
 12. Javnozdravstvena medicina – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz javnozdravstvene medicine
 13. Kardiologija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz kardiologije
 14. Klinička radiologija - za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz kliničke radiologije, nakon prve godine specijalističkog usavršavanja
 15. Medicina rada i športa – za pristupnike koji su za završili diplomski studij na Medicinskom fakultetu i za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz medicine rada i športa
 16. Nefrologija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz nefrologije sa završenim planom specijalizacije u tzv. zajedničkom internističkom deblu
 17. Neurokirurgija - za doktore medicine koji se nalaze na 4. godini specijalističkog usavršavanja iz neurokirurgije
 18. Neurologija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz neurologije, nakon prve    godine specijalističkog usavršavanja
 19. Obiteljska medicina – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz obiteljske medicine
 20. Oftalmologija i optometrija - za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz oftalmologije i optometrije
 21. Onkologija i radioterapija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz onkologije i radioterapije nakon druge godine specijalističkog usavršavanja, i za doktore medicine na usavršavanju iz užih specijalizacija: kirurška onkologija, ginekološka onkologija, pedijatrijska hematologija i onkologija, dermatološka onkologija, urološka onkologija
 22. Opća interna medicina – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz interne medicine
 23. Otorinolaringologija - za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz otorinolaringologije
 24. Pedijatrija – za doktore medicine i dvije godine obavljenog dijela specijalizacije iz pedijatrije. Kandidati drugih struka, koji se nalaze na subspecijalizaciji, moraju imati položen specijalistički ispit iz svoje temeljne specijalizacije
 25. Psihijatrija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz psihijatrije
 26. Psihoterapija – za liječnike specijaliste psihijatrije, specijalizante psihijatrije i liječnike drugih profila
 27. Školska i adolescentna medicina - za doktore medicine, specijalizante školske medicine ili školske i adolescentne medicine, kao i liječnike specijaliste pedijatrije i obiteljske medicine kao dio subspecijalističkog usavršavanja
 28. Vaskularna kirurgija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz vaskularne kirurgije.

Upis na studij

Odluku o upisu na studij donosi Fakultetsko vijeće na prijedlog voditelja studija i odgovarajuće katedre.

Prijava za upis podnosi se na propisanom obrascu

PRIJAVA ZA UPIS PODNOSI SE NA PROPISANOM OBRASCU KOJI SE MOŽE PREUZETI NA POVEZNICI
https://phd.mef.hr/studij/prijava
IME, PREZIME I ADRESU - PISATI S DIJAKRITIČKIM OZNAKAMA!
Kad obrazac ispunite, OBVEZNO ISPRINTAJTE, POTPIŠITE I PRILOŽITE OSTATKU DOKUMENATA

Dokumenti potrebni za prijavu:

 1. ovjerena preslika diplome o završenom integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju medicine (za diplomirane doktore medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obična kopija)
 2. rješenje o specijalizaciji ili subspecijalizaciji (preslika)
 3. izjava ustanove o plaćanju troškova školarine ili vlastita pismena izjava pristupnika ako će osobno snositi troškove školarine
 4. preslika domovnice ili dokaza o državljanstvu za strane državljane
 5. preslika osobne iskaznice ili putovnice
 6. potvrda o promjeni imena/prezimena ako se razlikuje od onoga na ostalim dokumentima
 7. Rješenje Ureda za akademsko priznavanje (ako je diploma stečena u inozemstvu)*
 8. potvrda o poznavanju hrvatskog jezika (za kandidate kojima hrvatski nije materinji jezik)

ŠKOLARINA ZA UPIS u ak. god. 2022./2023. iznosi: 12.000,00 kuna.

Školarina se plaća u cijelosti.

Trošak prijave, ocjene i obrane završnog specijalističkog rada studenti plaćaju na temelju odluke Fakultetskog vijeća važeće u trenutku prijave završnog rada.

*Osobe koje su stekle kvalifikaciju u inozemstvu dužne su prethodno na Sveučilištu u Zagrebu ishoditi akademsko priznavanje akademske kvalifikacije stečene u inozemstvu, poveznica Akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija (unizg.hr). Svi strani studenti koji će upisivati poslijediplomski specijalistički studij na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu imaju obvezu uplatiti osiguranje u slučaju nesreće i zdravstveno osiguranje.

Pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzimati u obzir.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA JE 17. lipnja 2022.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA STUDIJ “OBITELJSKA MEDICINA” JE 30. rujna 2022.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA STUDIJ “DERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJA” JE 20. kolovoza 2022.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA STUDIJ “DJEČJA KIRURGIJA” JE 15. kolovoza 2022.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA STUDIJ “JAVNO ZDRAVSTVO” JE 30. rujna 2022.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA STUDIJ “MEDICINA RADA I ŠPORTA” JE 30. rujna 2022.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA STUDIJ “NEFROLOGIJA” JE 10. rujna 2022.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA STUDIJ “ONKOLOGIJA I RADIOTERAPIJA” JE 31. kolovoza 2022.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA STUDIJ “PEDIJATRIJA” JE 18. kolovoza 2022.

Prijave s priloženom dokumentacijom se šalju na adresu:

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet
Odsjek za poslijediplomske studije

"Natječaj – Specijalistički studiji"
Šalata 3b
10000 Zagreb