Veličina fonta
Sivi ton
Kontrast
Disleksija

Studenti, nastavnici i ostali zaposlenici koji imaju simptome infekcije ili dokazanu bolest COVID-19 ili su bili u bliskom kontaktu s oboljelim osobama moraju se obvezno javiti elektroničkom poštom na adresu: covid-mef@mef.hr. Molimo studente, prilikom prijave obvezno ispunite i priložite svojem e-mailu upitnik koji se nalazi ovdje.

Specijalistički

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET raspisuje

NATJEČAJ ZA UPIS NA SVEUČILIŠNE POSLIJEDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE U AKADEMSKOJ GODINI 2021./2022. 

 1. Abdominalna kirurgija - za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz abdominalne kirurgije
 2. Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine
 3. Endokrinologija i dijabetologija - za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju  iz endokrinologije i dijabetologije (poželjno je da su završili najmanje dvije godine specijalističkog programa) i specijaliste interne medicine koji se nalaze na subspecijalizaciji iz endokrinologije i dijabetologije
 4. Epidemiologija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz epidemiologije
 5. Fetalna medicina i opstetricija - za doktore medicine na specijalističkom usavršavanju iz ginekologije i opstetricije, pedijatrije, patologije ili anesteziologije i za doktore medicine na subspecijalističkom usavršavanju iz fetalne medicine i opstetricije i neonatologije
 6. Fizikalna medicina i rehabilitacija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz fizikalne medicine rehabilitacije, nakon druge godine specijalističkog usavršavanja
 7. Ginekologija i opstetricija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz ginekologije i opstetricije, nakon prve godine specijalističkog usavršavanja
 8. Hematologija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz hematologije
 9. Hitna medicina - za doktore medicine i specijalizante hitne medicine koji se nalaze na višim godinama specijalizacije (do 30 polaznika)
 10. Kardiologija - za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz kardiologije
 11. Klinička mikrobiologija – za doktore medicine s odobrenjem za samostalan rad koji se nalaze na drugoj ili višoj godini specijalističkog usavršavanja iz kliničke mikrobiologije
 12. Klinička radiologija - za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz kliničke radiologije, nakon prve godine specijalističkog usavršavanja
 13. Maksilofacijalna kirurgija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz maksilofacijalne kirurgije, pod uvjetom da do datuma početka nastave imaju najmanje 6 mjeseci specijalizantskog staža
 14. Menadžment u zdravstvu* – za kandidate sa završenim sveučilišnim diplomskim studijem iz odgovarajućeg akademskog područja (biomedicinskih, prirodnih i društvenih znanosti), s aktivnim znanjem engleskog jezika i poznavanjem rada na računalu
 15. Neurologija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz neurologije, nakon prve    godine specijalističkog usavršavanja
 16. Obiteljska medicina – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz obiteljske medicine
 17. Oftalmologija i optometrija - za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz oftalmologije i optometrije
 18. Onkologija i radioterapija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz onkologije i radioterapije nakon druge godine specijalističkog usavršavanja, i za doktore medicine na usavršavanju iz užih specijalizacija: kirurška onkologija, ginekološka onkologija, pedijatrijska hematologija i onkologija, dermatološka onkologija, urološka onkologija
 19. Opća kirurgija – za doktore medicine koji se nalaze na trećoj godini specijalističkog usavršavanja iz opće kirurgije, sa završenim zajedničkim kirurškim deblom
 20. Ortopedija i traumatologija - za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz ortopedije i traumatologije
 21. Otorinolaringologija - za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz otorinolaringologije
 22. Patologija i citologija – za doktore medicine na trećoj ili višoj godini specijalističkog usavršavanja iz patologije i citologije
 23. Pedijatrija – za doktore medicine i dvije godine obavljenog dijela specijalizacije iz pedijatrije. Kandidati drugih struka, koji se nalaze na subspecijalizaciji, moraju imati položen specijalistički ispit iz svoje temeljne specijalizacije
 24. Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija – za specijalizante plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije. Pristupnici koji nisu državljani RH, moraju imati potvrdu o znanju hrvatskog jezika adekvatne akademske razine
 25. Psihijatrija - za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz psihijatrije
 26. Pulmologija - za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz pulmologije, sa završenim zajedničkim internističkim deblom
 27. Sudska medicina – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz sudske medicine i doktore medicine zaposlene na radnom mjestu kao liječnik - obducent
 28. Školska i adolescentna medicina - za doktore medicine, specijalizante školske medicine ili školske i adolescentne medicine, kao i liječnike specijaliste pedijatrije i obiteljske medicine kao dio subspecijalističkog usavršavanja
 29. Transfuzijska medicina – za specijalizante transfuzijske medicine koji se nalaze na trećoj ili višoj godini specijalističkog usavršavanja
 30. Vaskularna kirurgija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz vaskularne kirurgije.
 31. Urologija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz urologije. Poželjno je da su pristupnici završili najmanje jednu godinu specijalističkog programa
 32. Klinička farmakologija s toksikologijom - za doktore medicine koji se nalaze u posljednjoj godini specijalističkog usavršavanja iz kliničke farmakologije s toksikologijom
 33. Psihoterapija - za doktore medicine koji se nalaze u posljednjoj godini subspecijalističkog usavršavanja iz psihoterapije

Upis na studij

Odluku o upisu na studij donosi Fakultetsko vijeće na prijedlog voditelja studija i odgovarajuće katedre.

Prijava za upis podnosi se na propisanom obrascu

Obrazac za prijavu – ISPUNJAVA SE ONLINEhttps://phd.mef.hr/studij/prijava

Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzimati u obzir.

Prilozi uz prijavu:

 1. ovjerena preslika diplome o završenom integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju medicine (za diplomirane doktore medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obična kopija)
 2. rješenje o specijalizlaciji ili subspecijalizaciji (preslika)
 3. izjava ustanove o plaćanju troškova školarine ili vlastita pismena izjava pristupnika ako će osobno snositi troškove školarine
 4. preslika domovnice ili dokaza o državljanstvu za strane državljane
 5. upravna pristojba (biljeg) u vrijednosti 20kn ili dokaz o elektroničkoj uplati upravne pristojbe (biljega) na broj računa Državnog proračuna: IBAN HR1210010051863000160, model 64, poziv na broj: 5002-47107-OIB
 6. preslika osobne iskaznice ili putovnice
 7. potvrda o promjeni imena/prezimena ako se razlikuje od onoga na ostalim dokumentima
 8. Rješenje Ureda za akademsko priznavanje (ako je diploma stečena u inozemstvu)*
 9. potvrda o poznavanju hrvatskog jezika (za kandidate kojima hrvatski nije materinji jezik)

PRIJAVU s priloženim dokumentima treba poslati na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Odsjek za poslijediplomske studije, “Natječaj – specijalistički studij”, Šalata 3b, 10000 Zagreb.

ŠKOLARINA ZA UPIS u ak. god. 2021./2022. iznosi: 12.000,00 kuna.

*ŠKOLARINA ZA UPIS NA STUDIJ „MENADŽMENT U ZDRAVSTVU“ iznosi: 35.000,00 kuna

Školarina se plaća u cijelosti.

Trošak prijave, ocjene i obrane završnog specijalističkog rada studenti plaćaju na temelju odluke Fakultetskog vijeća važeće u trenutku prijave završnog rada.

Osobe koje su stekle kvalifikaciju u inozemstvu dužne su prethodno na Sveučilištu u Zagrebu ishoditi akademsko priznavanje akademske kvalifikacije stečene u inozemstvu. Svi strani studenti koji će upisivati poslijediplomski studij na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu imaju obvezu uplatiti osiguranje u slučaju nesreće i zdravstveno osiguranje.

Pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Rok za podnošenje prijava za poslijediplomski specijalistički studij Klinička farmakologija s toksikologijom produljuje se do 10. studenog 2021., a za studij Menadžment u zdravstvu do 1. studenog 2021.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA JE 30. kolovoza 2021.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA STUDIJ „SUDKSA MEDICINA“ JE 29. listopada 2021.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA STUDIJ “OBITELJSKA MEDICINA” JE 31. siječnja 2022.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA STUDIJ “ENDOKRINOLOGIJA I OPTONMETRIJA” JE 1. listopada 2021.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA STUDIJ “OFTALMOLOGIJA I OPTOMETRIJA” JE 1. listopada 2021.