Specijalistički

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET raspisuje NATJEČAJ ZA UPIS NA SVEUČILIŠNE POSLIJEDIPLOMSKE SPECIJALISTIČKE STUDIJE U AKADEMSKOJ GODINI 2022./2023.  Abdominalna kirurgija – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz abdominalne kirurgije Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina – za doktore medicine koji se nalaze na specijalističkom usavršavanju iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine Dermatologija i venerologija – za doktore medicine sa završenom prvom godinom specijalizacije iz dermatologije i venerologije Dječja i adolescentna psihijatrija – za specijalizante dječje i adolescentne psihijatrije, specijalizante psihijatrije, specijaliste psihijatrije i subspecijalizante dječje i adolescentne psihijatrije Dječja kirurgija – za doktore medicine koji se nalaze … Continue reading Specijalistički